E-52862

Antagonista selectiu del receptor Sigma-1 (S1RA)

Indicació: Dolor neuropàtic

Fase de desenvolupament: II

Partnering Status: Drets de desenvolupament mundial Mundipharma-Purdue

Objectius de desenvolupament:

Millorar eficàcia de la taxa de resposta

Augmentar la magnitud de l'efecte d'eficàcia

Millorar la seguretat i tolerabilitat

Aconseguir un millor ràtio risc-benefici

Resum:

Activitat farmacològica en múltiples models preclínics de dolor a dosis exemptes d'efectes adversos. Creació d'un extens dossier regulatori de seguretat preclínica

Baix potencial d'interaccions amb altres fàrmacs

Ràpida absorció i bona biodisponibilitat oral

Farmacocinètica humana compatible amb una administració única diària de ràpid inici d'acció

S'ha completat un programa exhaustiu de Fase I (>250 subjectes, homes i dones, han estat exposats a S1RA), obtenint un bon perfil de seguretat i tolerabilitat en voluntaris sans

Protecció fins el 2025 + extensions amb una sòlida propietat industrial

RESUM EXECUTIU

Compost: Antagonista del receptor Sigma 1 (S1RA); Nova Entitat Química.

Mecanisme d'acció: Antagonisme del receptor Sigma 1, nou mecanisme d'acció per al dolor.

Etapa de desenvolupament: Fase II

Indicacions clíniques:Varis tipus de dolor neuropàtic i per al tractament del dolor en pacients que reben opiacis, tot potenciant la seva analgèsia que provoca una eficàcia similar o superior amb una millor tolerància i disminució en la freqüència i gravetat dels efectes adversos greus relacionats amb els  opiacis, així com una reducció en el seu consum. S1RA també posseeix aplicacions potencials per a altres indicacions neurològiques i  psiquiàtriques.

Propietat Intel·lectual: Protecció fins l'any 2025, a més de les extensions; múltiples patents sobre els mètodes d'utilització, la formulació i el procés de fabricació, els metabòlits, entre altres.

DESCRIPCIÓ GENERAL

ESTEVE ha estat treballant en l'àrea dels receptors Sigma-1, en la qual ha acumulat una important experiència i coneixements.

S1RA, potent i altament selectiu antagonista del receptor Sigma-1, incorpora un nou enfocament i un nou mecanisme d'acció per al dolor en un camp que presenta una necessitat important de noves teràpies.

Una sòlida activitat in vitro i in vivo ha estat demostrada en múltiples models animals de dolor neuropàtic (incloent lesió de nervi, neuropatia diabètica, neuropatia induïda per quimioteràpia), dolor ossi associat a càncer i la potenciació de l'analgèsia opiàcia.

Les dades de CM&C demostren un perfil altament desenvolupable.

El perfil farmacocinètic observat en humans indica que S1RA pot administrar-se un cop al dia, sense necessitat, a priori, de titulació i amb un baix risc d'interaccions amb altres fàrmacs.

S1RA penetra al cervell i s'uneix als receptors Sigma-1. Existeix una relació directa entre la dosi, l'ocupació dels receptors S1RA del cervell i l'activitat farmacològica.

Ampli paquet reglamentari de seguretat preclínica disponible. Conjunt de proves de toxicologia de reglamentació que inclou 13 setmanes d'estudis de dosis repetides de toxicitat oral en rates, gossos i micos rhesus.

No és teratogènic en estudis amb rates i conills.

No hi ha resultats que excloguin el seu desenvolupament ulterior.

Actualment moltes teràpies per al tractament del dolor s'associen a efectes secundaris adversos limitants, i/o posseeixen una eficàcia reduïda, i/o requereixen administracions freqüents i/o necessiten titulació. S1RA ofereix la possibilitat de millora respecte a les actuals opcions terapèutiques.

S1RA proporciona un nou enfocament que amb un mecanisme d'acció complementari al dels altres fàrmacs utilitzats per al tractament del dolor. A més, el seu ús és potencialment compatible amb el dels altres compostos analgèsics.

RESUM CLÍNIC

En Fase I, S1RA fou administrat a 255 individus (homes i dones). Les dades obtingudes evidencien un bon perfil de seguretat, tolerabilitat, farmacodinàmica i farmacocinètica (PK) en totes les dosis analitzades (5-800 mg). La màxima dosi única tolerada de S1RA fou al menys 800 mg/dia.

Les proves de química clínica, hematologia i anàlisi d'orina donaren resultats normals.

Electrocardiografia: no s'observaren canvis clínicament rellevants en l'interval QTc, en cap paràmetre de l'ECG de 12 derivacions, ni en el monitoratge Holter de 24 hores .

Avaluacions farmacodinàmiques de seguretat del sistema nerviós central (SNC): no es presentaren efectes clínicament rellevants en les proves psicomètriques (VASs), en l'Avaluació de la Qualitat del Son i Despertar (SSA), en l'Inventari del Centre d' Investigació de l'Addicció (ARCI), en el qüestionari End-of-Session (EOS), o en les avaluacions cognitives computaritzades

La majoria de les reaccions adverses estaven relacionades amb el SNC, com s'hauria d'esperar d'una molècula activa a nivell central.

S1RA presenta una absorció ràpida (tmàx = 0,75 a 2,0 h), una ràpida distribució i una eliminació terminal lenta (t ½ = 14,8 - 19,7 h per al rang de dosi terapèutica estimada). Cmàx i AUC augmenten amb la dosi. En l'estudi de dosi múltiple humana s'aconseguí arribar a l'estat d'equilibri. No hi hagué diferències de gènere en la PK de S1RA. Per tant, la PK humana és compatible amb l'administració una cop al dia i el seu inici d'acció és ràpid.

S'estan duent a terme estudis de Fase II amb S1RA: en dolor neuropàtic de diferents etiologies (d'origen diabètic, postoperatori i associat a la quimioteràpia), així com en dolor postoperatori agut de grau moderat a intens

El present lloc Web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i analitzar els hàbits de navegació de l'usuari. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació visitant la nostra política de cookies.