Plataforma de Teràpia Gènica

First-in-class AT

El projecte Sanfilippo es desenvolupa sota un Partenariat Públic-Privat (PPP) entre ESTEVE i la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) per al desenvolupament de teràpies gèniques per al tractament de les mucopolisacaridosis.

Les mucopolisacaridosis són un grup de malalties metabòliques hereditàries provocades per l'absència o el mal funcionament de certs enzims necessaris per a descompondre els glucosaminoglicans, un tipus de sucres de cadena llarga que es troben en la matriu extracel·lular i en les membranes cel·lulars.

El programa de teràpia gènica d'Esteve es basa en els avenços científics més actuals dins del terreny de la teràpia gènica desenvolupats al CBATEG (Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica) de la UAB, per el grup dirigit per la Prof. Fàtima Bosch.

El projecte més avançat dins d'aquest programa és el desenvolupament d'un nou tractament de teràpia gènica per a la síndrome de Sanfilippo de tipus A, causat per l'absència d'heparan N-sulfatasa o sulfamidasa. Altres projectes de la plataforma són una teràpia gènica per a la síndrome de Sanfilippo B o mucopolisacaridosis tipus IIIB (MPSIIIB), que és causada per la manca d'alfa-N-acetilglucosaminidasa, i un tractament de teràpia gènica per a la síndrome de Hunter, o mucopolisacaridosi tipus II (MPSII ), que és causada per la manca d'iduronat-2-sulfatasa funcional.

Sanfilippo A, Sanfilippo B i la Síndrome de Hunter es clasifiquen com a malalties rares, per la seva molt baixa prevalença. Aquestes malalties poden presentar fenotips que van des d'atenuat fins a greu, dependent del grau de deteriorament cognitiu. Pel fenotip greu, els símptomes i signes de la malaltia s'associen amb el retard del desenvolupament psicomotor i alteracions del comportament que normalment comencen a manifestar-se en el rang d'1 a 4 anys d'edat. El perfil clínic evoluciona generant greus problemes de conducta, trastorns severs del son i retard mental, així com problemes de mobilitat, convulsions, problemes respiratoris i de deglució, entre altres, que finalment porten al pacient a un estat vegetatiu. La mortalitat és primerenca, ja que els pacients rarament sobreviuen més enllà de la segona dècada de la vida.

La plataforma de teràpia gènica consisteix en desenvolupar un vector viral que conté la còpia del gen correcta del gen de mal funcionament per a cada una de les malalties, és a dir, sulfamidasa per a MPSIIIA, alfa-N-acetilglucosaminidasa per a MPSIIIB i iduronat-2-sulfatasa per a MPSII. Aquests vectors virals, desprès de l'administració, entraran a determinades cèl·lules dels pacients, de manera que aquestes incorporen el gen i l'expressen, produint l'enzim que és constitutivament defectuós o està absent.

Tots els programes han estat designats com medicament orfe tant per l'Agència Europea del Medicament (EMA) com per la Food and Drug Administration (FDA).

RESUM EXECUTIU

Molècula: Nous medicaments de teràpia (gènica) avançada. Vector viral adeno-associat del serotip 9 (AAV9) que conté:

MPSIIIA: el gen sulfamidasa humana (AAV9-sulfamidasa)

MPSIIIB: el gen de l'alfa-N-acetilglucosaminidasa humana (AAV9- alfa-N-acetilglucosaminidasa)

MPSII: el gen iduronato 2-sulfatasa humana (iduronato AAV9- 2-sulfatasa)

Mecanisme d'Acció: Inducció de l'expressió constitutiva de llarga durada de l'enzim correctiu. Aproximació terapèutica destinada a ser un tractament per a corregir la causa específica de la malaltia, així com les dues alteracions patològiques que provoca, tant la neurològiques com somàtiques.

Via d'administració: Intracerebroventricular (ICV) injecció al líquid cefaloraquidi (LCR).

Etapes de desenvolupament:

MPSIIIA: Inici d'assajos clínics a principis del Q1 2018.

MPSIIIB: preclínica

MPSII: preclínica

Estat regulatori (MPSIIIA, programa més avançat):

Designat com a medicament orfe per part de l'EMA i l'FDA.

Se ha realitzat assessorament científic amb l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS)

Pla de Recerca Pediàtrica en discusió amb el Comitè Pediatric de la EMA.

Propietat intel·lectual

MPSIIIA: Sol·licitud de la patent del producte publicada el 15 de desembre de 2011 (WO 2011/154520 A1). Altres sol·licituds de patents en procés.

MPSIIIB: Sol·licitud de la patent del producte publicada el 13 de maig de 2015 (WO 2015/173308 A1). Altres sol·licituds de patents en procés.

MPSII: sol·licitud de patent de producte presentada.

Publicacions:

MPSIIIA:

-Haurigot V. et al. Whole body correction of mucopolysaccharidosis IIIA by intracerebrospinal fluid gene therapy. The Journal of Clinical Investigation, 2013, Jul 1

-Haurigot V. and Bosch F, Toward a gene therapy for neurological and somatic MPSIIIA. Rare Diseases, 2013, Dec 12, 1:e27209

MPSIIIB:

-Ribera A. et al. Biochemical, histological and functional correction of mucopolysaccharidosis Type IIIB by intra-cerebrospinal fluid gene therapy. Human Molecular Genetics, 2015, 1–18

ORIGEN DEL PROJECTE

Col·laboració entre ESTEVE i el grup d'investigació de la Dra. Fàtima Bosch del Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica de la Universitat Autònoma de Barcelona (CBATEG-UAB) reconegut a nivell internacional, iniciada després dels resultats preliminars obtinguts pel grup de la Dra. Bosch davant la possibilitat d'abordar el tractament d'aquests pacients mitjançant la teràpia gènica. Aquest projecte va ser iniciat en el CBATEG per petició de l'Associació MPS-Fabry Espanya.

El laboratori de la Dra. Bosch (CBATEG-UAB) s'encarrega dels estudis en models animals i ESTEVE de les activitats reguladores i de protecció de la propietat intel·lectual i industrial, així com de la coordinació de la producció de medicament sota GMP (bones pràctiques de fabricació) i dels estudis de desenvolupament preclínic i clínic.

ESTEVE té l'exclusivitat dels drets de llicència i comercials a nivell mundial.

PERFIL PRECLÍNIC (MPSIIIA, programa més avançat)

S'han dut a terme estudis de farmacologia, farmacocinètica (biodistribució) i anàlisi de tolerabilitat en un model animal de ratolins MPSIIIA (ratolins que espontàniament són deficients en el gen que expressa la sulfamidasa) i en gossos Beagle, com a model animal gran, per estudiar la seva biodistribució utilitzant diverses vies d'administració.

Els ratolins MPSIIIA reprodueixen aquesta malaltia humana devastadora, reproducció que inclou la neurodegeneració, neuroinflamació, hepato-esplenomegàlia i una reducció de l'esperança de vida.

Els resultats preclínics recolzen l'eficàcia i seguretat d'aquesta aproximació terapèutica.

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE

Estudi d'història natural de la síndrome de Sanfilippo A en curs.

Desenvolupament de la producció amb qualitat farmacèutica (GMP) per a Sanfilippo A.
Essent un procés molt complex i un repte important al que ens enfrontem, s'estan desenvolupament les accions necessàries per a la correcta fabricació que ens permeti disposar de les primeres mostres per l'assaig clínic de Sanfilippo A.

L'objectiu del nostre procés de fabricació és, un cop desenvolupat adequadament per a Sanfilippo A, tenir el coneixement necessari i la metodologia per a la seva possible adaptació a la fabricació de les teràpies gèniques per Sanfilippo B i per Hunter.

El primer avenç imprescindible en el procés de fabricació de la teràpia gènica per a Sanfilippo A està previst per a finals de 2017, coincidint amb la disponibilitat de les primeres mostres per l'assaig clínic. Un cop disponibles les primeres mostres per aquest assaig, i per a no exposar a riscos innecessaris, s'assajarà la seva seguretat i tolerabilitat i aspectes d'eficàcia en l'estudi de FaseI/II en un nombre específic de pacients amb síndrome de Sanfilippo A d'acord amb el protocol autoritzat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Publicacions Relacionades

Altres projectes

El present lloc Web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i analitzar els hàbits de navegació de l'usuari. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació visitant la nostra política de cookies.