Materials per a pacients/cuidadors. Guies de maneig del pacient amb demència, Alzheimer i epilèpsia

Materials per a cuidadors. Guies de maneig del pacient amb demència i epilèpsia ESTEVE

A ESTEVE nostre focus està posat en les persones, però no només en els pacients, sinó també en els seus familiars i cuidadors, que en ocasions són els que suporten el pes de les patologies. Això passa especialment en les patologies de l'àmbit de les neurociències, ja que afecten el sistema nerviós central de la persona.


Per això, posem a disposició dels pacients i cuidadors un seguit de recursos, guies i recomanacions per al maneig de patologies neuronals.

EPILÈPSIA


Aquest material està dirigit a familiars de nens amb epilèpsia.

Descarregar material

Aquest material està dirigit a adolescents amb epilèpsia i els seus familiars.

Descarregar material

Aquest material està dirigit a pacients adults amb epilèpsia.

Descarregar material

Aquest material està dirigit a pacients ancians amb epilèpsia.

Descarregar material

Aquest material està dirigit a pacients i familiare de persones amb epilèpsia.

Descarregar material

Calendari on el pacient o cuidador podrà anotar les característiques de la crisi per informar posteriorment al metge.

Descarregar material

Consells sobre la informació que han de rebre els companys d'un nen amb epilèpsia i l'actitud a seguir en el cas de presentar una crisi epilèptica en el col·legi.

Descarregar material

DEMÈNCIA


Guies amb les recomanacions per als diferents estadis de la malaltia d'Alzheimer, lleu, moderat i avançat. Cadascuna de les tres guies pretén resoldre les inquietuds al voltant de cada etapa de la malaltia.


Aquesta guia pretén resoldre els dubtes al voltant d'aquesta etapa i aportar els consells bàsics per facilitar la vida quotidiana de pacients i familiars.

Descarregar material

Aquesta guia aporta recomanacions pràctiques sobre les diferents activitats de la vida diària: higiene , alimentació, comunicació, seguretat, etc., que seran de gran ajuda per al cuidador.

Descarregar material

En aquesta guia es recull la informació bàsica sobre els ajuts socials i assistencials a les que poden optar les persones que es troben en aquesta situació de dependència i els seus familiars.

Descarregar material

La Demència per Cossos de Lewy (DCLW) és una variant de la demència que no és popularment coneguda com podria ser l'Alzheimer o el Parkinson, però que, no obstant això, cada vegada està més present en la nostra societat.


Aquesta guia pretén transmetre els símptomes que poden aparèixer durant la malaltia, així com les pautes a tenir en compte pels familiars per el seu tracte diari.


Per això s'ha estructurat cada capítol en tres parts: l'experiència del pacient, la de la família i els comentaris i aclariments que aporta el neuròleg.

Descarregar material

DETERIORAMENT COGNITIU


Quaderns d'exercicis d'estimulació cognitiva.


Elaborats pels professionals del Centre de Prevenció del Deteriorament Cognitiu (CPDC ) de l'Institut de Salut Pública de Madrid i concebuts perquè els pacients diagnosticats de deteriorament cognitiu lleu (DCL) realitzen estimulació cognitiva en el seu propi domicili.


Està concebut per a un nivell de deteriorament cognitiu moderat, sempre que es mantinguin relativament conservades les habilitats de lectoescriptura i dibuix.

Descarregar quadern Descarregar taula

Aquest quadern està pensat per a persones amb un deteriorament cognitiu moderat-lleu i amb un nivell de cultura bàsic.

Descarregar quadern Descarregar taula

Aquest quadern és el més difícil dels editats. Està pensat especialment per al deteriorament cognitiu incipient o lleu, i també és aplicable a individus amb alta escolaritat.

Descarregar quadern Descarregar taula

Els exercicis d'aquest quadern busquen ser una ajuda per a aquesta independència, per poder moure'ns pel nostre entorn i poder fer les activitats bàsiques necessàries en el dia a dia.

Descarregar quadern