Codi de Conducta

ESTEVE - Codi de Conducta

El nostre compromís es mantenir un diàleg transparent que generi confiança amb els nostres grups d'interès. Seguim les recomanacions del Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades, i incorporem la sostenibilitat i el compliance com a part fonamental de la nostra visió a llarg termini. Actuem de manera ètica, responsable i transparent, fent extensiva aquesta manera de treballar a tota la nostra cadena de valor.


Consulta el nostre Codi de Conducta


Si vols realitzar qualsevol consulta o notificació de possible incompliment del Codi de Conducta pots contactar-nos a través del correu postal:


Att. Direcció Auditoria Interna

Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta

08038 Barcelona

Vídeo del
Codi de Conducta

El nostre Codi de Conducta i els seus canals de comunicació, per realitzar consultes o notificacions de possibles incompliments, són elements clau per a la gestió ètica d'ESTEVE.

ESTEVE - Drets humans

Drets humans

A ESTEVE estem compromesos amb els 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. El respecte als Drets Humans està contingut al nostre Codi de Conducta aplicable als nostres col·laboradors i tercers amb els qui ens relacionem. Aquesta responsabilitat de respectar els drets humans constitueix una norma de conducta mundial que apliquem a totes les empreses en tots els països on operem. Es tracta d'una responsabilitat addicional a la de l'acompliment les lleis i les normes nacionals dels drets humans.


Consulta la nostra política