Col·laboracions

La R+D ha estat present en l'ADN d'ESTEVE des dels nostres inicis. Les Col·laboracions amb centres d'excel·lència ens permeten accedir a coneixement, talent i tecnologies punteres en el nostre entorn, integrant-nos en un ecosistema d'innovació oberta. La finalitat és accedir a projectes amb un alt grau d'innovació i que representin un valor afegit real per als pacients.

El nostre objectiu


Desenvolupar models innovadors de col·laboració en R + D amb companyies i centres acadèmics amb la finalitat d'accelerar la transferència de la ciència a un possible nou medicament.


Una bona mostra de l'aposta per la recerca com a raó de ser de la companyia és que les instal·lacions del Centre de Descobriment i Desenvolupament Preclínic d'ESTEVE es troben situades en el Parc Científic de Barcelona (PCB), un dels ecosistemes referents europeus en recerca, transferència tecnològica i innovació en ciències de la vida.


El nostre ampli ventall de col·laboracions en R + D inclou Unitats Estratègiques Conjuntes, Col·laboracions Estratègiques i Consorcis de Recerca. Destaquem les següents:


Parc Científic de Barcelona
Unitats Estratègiques Conjuntes

Unitats Estratègiques Conjuntes


- Institut Català d'Investigacions Químiques, Tarragona (ICIQ): Unitat mixta ESTEVE-ICIQ

- Universitat de Santiago de Compostel·la (USC): Unitat mixta ESTEVE-USC

- Parc Científic de Barcelona (PCB): Unitat mixta ESTEVE-PCB

- Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (UPF): Unitat mixta ESTEVE-UPF

Col·laboracions estratègiques


- Universitat de Granada


- Centre d'Investigació Príncep Felip, València


- Institut Cajal, CSIC, Madrid


- Universitat Rei Joan Carles, Alcorcón


- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Partenariat públic-privat ESTEVE-UAB en teràpia gènica


- Empreses: Enantia, Galchimia, Neural Therapies, Brammer Bio, etc.


Col·laboracions estratègiques

Consorcis de Recerca


A continuació es descriu la participació d'ESTEVE en consorcis públic-privats, per a la realització de projectes precompetitius. També s'informa sobre projectes d'I+D que han rebut ajudes públiques.

 

Objectiu: Generació de nous models de dolor neuropàtic d'alt valor predictiu per a l'avaluació preclínica de nous tractaments i la identificació de biomarcadors de la variació interindividual i l'efectivitat del tractament en pacients.El projecte NeuroPain ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea (# HEALTH-F2-2013-602891).

Objectiu: Generació de models traslacionals in vitro per predir el perfil terapèutic de nous fàrmacs en dolor.


Phenopain ha rebut finançament del programa RETOS-COLABORACIÓN del Ministeri Espanyol d'Economia i Competitivitat i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Objectiu: Desenvolupament d'innovadors processos químics en flux continu per a la preparació de nous principis actius farmacèutics útils per a la indústria química-farmacèutica.


FLOW4HEALTH ha rebut finançament del programa RETOS-COLABORACIÓN del Ministeri Espanyol d'Economia i Competitivitat i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Objectiu: Impulsar programes en l'àmbit de les malalties rares, a través d'una xarxa de col·laboració entre empreses altament innovadores i centres de recerca hospitalària de prestigi a Catalunya.


La participació d'ESTEVE es focalitza en validar i correlacionar biomarcadors de malalties específiques monogèniques.


El projecte, concedit per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, ha estat finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Objectiu: Descobriment de noves aproximacions terapèutiques per al tractament del dolor crònic, a través de la validació preclínica de noves dianes farmacològiques i mecanismes d'acció innovadors implicats en el procés neuroinflamatorio amb impacte per a la terapèutica del dolor crònic.


Inflapain ha rebut finançament del programa RETOS-COLABORACIÓN del Ministeri Espanyol de Ciència, Innovació i Universitats i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Objectiu: Identificació i validació farmacològica preclínica de dianes moleculars expressades diferencialment en poblacions cel·lulars específiques en condicions de dolor neuropàtic, amb impacte potencial per alleujament del dolor i per evitar la seva progressió i cronificació.


Ribopain ha rebut finançament del programa RETOS-COLABORACIÓN del Ministeri Espanyol de Ciència, Innovació i Universitats i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Objectiu: Utilitzar models clínicament rellevants per identificar els mecanismes més prevalents per la malaltia en les interaccions que tenen lloc entre les neurones i la glia. El coneixement adquirit permetrà identificar dianes terapèutiques i biomarcadors, així com crear nous sistemes de cribratge per identificar nous analgèsics per al tractament del dolor neuropàtic.


El projecte NGN-PET compta amb finançament per part de la Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) Joint Undertaking.

Objectiu: Millorar la cura dels pacients que pateixen dolor agut o crònic, a través d'alineació sobre les respostes en dolor agut postoperatori i en dolor crònic en la pràctica clínica, refinament dels models preclínics de dolor i millora de la seva translació, identificació de biomarcadors i proporcionar nous enfocaments per a l'estratificació dels pacients en assajos clínics.


El projecte PainCare compta amb finançament per part de la Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) Joint Undertaking.

Els projectes interns desenvolupats en col·laboració amb múltiples centres han estat finançats majoritàriament amb recursos propis d'ESTEVE, als quals s'han afegit ajudes públiques competitives. ESTEVE no ha sol·licitat ni rebut mai finançament d'associacions de pacients ni particulars.


E-52862 ha tingut ajuda per part del Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a la validació clínica en dolor neuropàtic, així com els projectes Multimodal-1, Multimodal 2, Multimodal 3, Multimodal 5 i Sigma-1 noves indicacions, que també han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


El projecte E-58425 ha tingut una ajuda concedida per l'Agència de Competitivitat de l'Empresa (ACC1O) de la Generalitat de Catalunya en el marc de la línia de préstecs a projectes d'innovació industrial i desenvolupament experimental a través de l'ICF (Institut Català de Finances).


El projecte Sanfilippo ha tingut ajudes amb càrrecs al pressupost de despeses del Ministeri d'Economia i Competitivitat i al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en convocatòries competitives del Govern d'Espanya per a projectes de recerca, en les quals el projecte va ser reconegut per la seva excel·lència científica.