Drets humans

ESTEVE - Drets humans

El respecte dels drets humans està recollit al nostre Codi de Conducta, i s'aplica a totes les persones que col·laboren amb nosaltres i les terceres parts amb qui ens relacionem, a tots els països on treballem.


A ESTEVE ens comprometem amb els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Consulta la nostra política