07/06/2016

AJUDA EN ACCIÓ I REPEL BITE S’UNEIXEN PER POSAR EN MARXA ACCIONS DE PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL VIRUS ZIKA A AMÈRICA LLATINA

El virus Zika és una epidèmia que afecta pràcticament tots els països d'Amèrica Llatina. L'evident risc per a la salut pública ha activat l'alerta groga a diverses zones on treballa Ajuda en Acció.

Repel Bite, la marca de repel.lents d'insectes d'ESTEVE, col.labora amb Ajuda en Acció a la realització de tallers de prevenció i sensibilització en les seves àrees de treball a El Salvador i a Colòmbia, per tal de reduir la propagació de les malalties transmeses pel mosquit Aedes aegypti.

A El Salvador s'han detectat més de 15 mil casos sospitosos entre dengue, chikungunya i Zika i a Colòmbia els casos del Zika han superat els 70 mil.

Mitjançant www.brigadarepel.org i amb la Brigada Repel Antimosquits formada per les mascotes Wedu i Abejonejo s'informa a la població infantil sobre la lluita contra el Zika.

El primer gran brot de Zika es produeix al Brasil el 2015, amb conseqüències especialment greus en els nounats. Des d'aquell 7 de maig de fa un any (encara que l'anàlisi retrospectiva indica que el país ja hauria començat a patir casos a finals de 2014), el Zika s'ha expandit ja a 42 països d'Amèrica Llatina.

La presència d'una gran població de mosquits "Aedes" - molt adaptats a viure en zones urbanes - l'alta mobilitat de persones i la manca d'immunitat natural a la població contra un patogen desconegut haurien servit de brou de cultiu perfecte al continent.

Tot i que no s'han detectat, fins a la data, cap cas de Zika en les àrees de desenvolupament d'Ajuda en Acció a Colòmbia i El Salvador, el risc per a la salut pública que ha provocat aquesta epidèmia en els dos països ha activat l'alerta groga i l'organització inicia aquesta nova línia de treball de prevenció del virus Zika, que se suma a la que ja realitzava per a les malalties del dengue i chikungunya, transmeses pel mateix mosquit.

Repel Bite ha volgut sumar-se i donar suport a aquest treball, col.laborant amb Ajuda en Acció en els tallers de prevenció i sensibilització a Colòmbia i El Salvador. El principal objectiu d'aquesta campanya és reduir la propagació d'aquestes malalties i el seu impacte en la infantesa, en els municipis afectats, a partir d'enfortir els coneixements, pràctiques i conductes responsables en l'àmbit de la prevenció per part de la població i les seves institucions.

Amb aquestes accions es vol aconseguir que la comunitat educativa millori els seus coneixements, actituds i pràctiques enfront de la prevenció del Zika, dengue i chikungunya. De la mateixa manera que actors locals i comunitaris millorin la seva capacitat de resposta, vigilància i control, implementant les següents accions de prevenció:


Activitat educativa sobre el xanquer (mosquit Aedes aegypti), cicle reproductiu i les seves malalties a nivell escolar de primària i secundària.

Elaboració de materials educatius i lúdics per a la sensibilització col.lectiva.

Activitats educatives sobre les estratègies de pati net, 3R (reduir, reciclar i reutilitzar) i cura de l'aigua emmagatzemada.

Formació dels Comitè de Protecció Escolar sobre les estratègies per prevenir el Zika, chikungunya i dengue.

Enfortiment al pla de protecció escolar amb mesures de mitigació.

Implementació de tallers de maneig de residus sòlids en els centres escolars.

Esdeveniments educatius sobre prevenció de Zika i altres malalties (fira, concursos, presentacions teatrals, murals)

Campanyes de neteja i control de vectors en els centres escolars i els seus voltants.

Campanya educativa d'infantesa cap als adults, per a la conscienciació sobre les malalties produïdes pel xanquer.

Formació d'actors locals i comunitaris per a la millora de la capacitat de resposta, vigilància i control de vectors.

Aquesta col.laboració ha dut a Ajuda en Acció i Repel Bite a constituir la Brigada Repel, formada per les seves respectives mascotes Wedu i Abejonejo.

Al web: www.brigadarepel.org expliquen als més petits com els va unir el mateix objectiu, en què consisteix la malaltia del Zika, quin és el risc de contagi i les opcions de prevenció, a través de materials lúdics i educatius.


Pot seguir a ESTEVE a Twitter a través d'aquest enllaç twitter.com/esteve_news.