06/05/2014

ESTEM CONVENÇUTS QUE ELS NOSTRES ESFORÇOS EN R+D ENS PORTARAN MOLTS ÈXITS

La vocació d'Esteve Farma és la innovació. Una companyia la qual els seus orígens es remunten a 1929, i que des de llavors, i gràcies a una intensa activitat investigadora, a una vocació internacional i a una política activa d'aliances estratègiques amb altres companyies, s'ha consolidat com un grup empresarial líder en l'àmbit de la salut. Per conèixer la millor, entrevistem al seu Managing Director, Joe Sullivan.

En quines àrees terapèutiques desenvolupa Esteve la seva activitat?

Tenim una llarga tradició en Atenció Primària, encara que històricament també hem estat lligats a àrees especialitzades, àrees en les que desitgem ampliar la nostra presència. Seguirem treballant activament en Atenció Primària, encara que els nostres esforços i focus se centren en àrees com el Dolor (neuropàtic i postoperatori especialment), la Oncologia, el sistema nerviós central i la Diabetis, on a més de comptar amb un excel.lent portafoli de medicaments destacaria la creació de l'aliança d'empreses al costat de Qualitat Pascual, anomenada BalançLabs, especialitzada en produir i comercialitzar productes alimentaris especialitzats per diabètics.

Quins propers llançaments podem esperar de la seva companyia?

Si ens anem un moment al passat recent, recordaria l'establiment d'una aliança amb la japonesa Eisai en l'àrea de l'epilèpsia, amb el producte Zonegran. Si parlem a dia d' avui, acabem de llançar, en l'àrea OTC, el laxant Laxadina, un producte de desenvolupament propi. I si ens centrem en el futur més immediat, en els propers mesos anunciarem alguna aliança a les àrees d'especialització que he comentat anteriorment, i que en aquests moments encara no puc revelar.

Podria parlar breument sobre el nou model comercial que Esteve ha implantat recentment?

Podem veure-ho en dos vessants diferents: la de productes i la de territoris. Referit al model de productes, aquest està estructurat en tres àrees de negoci. Una primera la de productes emergents, aquells que requereixen una alta activitat de promoció i que encara posseeixen patents en vigor; una segona unitat formada per productes ja consolidats, amb patents ja vençudes, i una tercera línia que és la de productes OTC. Referent al model de negoci territorial, som conscients que a Espanya cada CCAA té les seves particularitats i per això estructurem cada àrea segons les seves característiques, tant en màrqueting i vendes com en relacions institucionals i departament mèdic, amb la idea de poder respondre, gairebé a mida, segons les demandes de cada àrea territorial. A tot això, cal afegir que el nou model de negoci comercial també té molt en compte com ens dirigim als diferents stakeholders, perquè la relació amb cada un d'ells sigui el més profitosa possible. Aquesta visió és una clara aposta de la companyia per posar en el centre del negoci a pacients i clients.

Suposem que Esteve també s'ha vist obligada a redimensionar les seves xarxes de vendes a causa de la situació econòmica actual ...

Efectivament, Esteve no ha estat aliena a la situació de mercat actual, i com moltes altres companyies farmacèutiques, al llarg dels últims cinc anys ens hem vist obligats a reduir part de les xarxes comercials de la companyia i d'altres àrees de tot el grup.

Què significa la multicanalitat per a una companyia com Esteve?

En Esteve creiem que a través de la multicanalitat existeixen excel.lents oportunitats. I tornant a un comentari anterior, aquesta multicanalitat, entesa des d'un concepte més enllà del canal online o 2.0, s'ha d'estructurar entorn al pacient , és a dir, situant sempre al pacient en el centre de tot . Amb això, intentem assegurar que ens dirigim i involucrem a tots els stakeholders -metges, farmacèutics, Administració, majoristes ... - en aquesta realitat: que el pacient sigui el focus de qualsevol finalitat. I fer partícips als stakeholders és la manera de no oblidar que, tot i no poder dirigir directament al pacient, aquest és el nostre objectiu final, i hem d'oferir la major qualitat de vida possible.

Quina opinió li mereix la situació actual del sector farmacèutic a Espanya?

Si bé és cert que el que està passant a Espanya també està passant en altres països, no és menys cert que a Espanya esta succeint de forma més accentuada. I és que el mercat farmacèutic ha canviat molt en els últims anys i actualment es troba envoltat d'una gran incertesa. En Esteve el que fem és estar molt atents a aquests canvis i anar modificant a poc a poc la nostra estratègia d'acord amb els canvis que el mercat planteja.
Respecte al futur, IMS ha presentat unes dades que tampoc demostren que la situació hagi de canviar en demesia, amb unes dades que s'acosten molt als que teniem al nostre sector cap al 2004. Tots compartim la preocupació per la sostenibilitat del sistema sanitari i el nostre objectiu com a sector i com companyia és la de establir-nos com partner de l'Administració per garantir aquesta sostenibilitat del sistema.

Nascut a Boston i de família irlandesa , Joe Sullivan va arribar a Espanya a l'any 1989, de la mà d'una madrilenya que ara és la seva dona. Des de la seva arribada a Espanya ha treballat sempre lligat al sector de la salut, en diferents àrees: medical devices, farmàcia i serveis en salut, en companyies com Alcon, AstraZeneca o Baxter. Fa dos anys es va incorporar a Esteve, companyia en què ha estat nomenat Managing Director del seu negoci farmacèutic.

Referent a aquesta sostenibilitat, creu que les innovacions terapèutiques van a poder ser finançades en el futur?

Crec que entre tots hem d'ajudar que sigui possible, començant per les mateixes companyies que hem de ser capaços de presentar a l'Administració bones propostes d'innovació. M'agradaria ressaltar la importància de que l'Administració tingui la capacitat (estructura organitzativa, objectius, etc) per valorar les propostes d'innovació que podem aportar des de la indústria, és a dir, i per mostrar un exemple, no és suficient demanar informes farmacoeconòmics, sinó que han de poder ser valorats adequadament des de la Administració.

Quin és el paper d'Esteve a nivell internacional? Que importància té en la companyia seva la internacionalització?

Al Grup tenim una clara vocació internacional, especialment si parlem de l'àrea de genèrics, que va néixer directament amb una clara intenció global. Així mateix, l'àrea química també és internacional des de fa ja molts anys. I si parlem de l'àrea farma especifica ment, ara ens trobem davant d'aquest repte, en el qual estem avaluant i explorant oportunitats internacionals per a productes propis i, de la mateixa manera, creiem fermament que la R+D que desenvolupem per a productes futurs serà la palanca que permetrà aconseguir gran activitat internacional en els propers anys. I més tenint en compte que la R+D de Esteve sempre ha estat un dels seus punts forts ... -És cert que, des de sempre i a més de forma justificada, Esteve ha tingut com a eix vertebrador del seu creixement i expansió la innovació i puc assegurar que, des de fa uns 5-6 anys, estem centrant mes els nostres esforços en productes first in class que creiem seran molt exitosos a curt termini, especialment en l'àrea de dolor.

Ja per finalitzar, i aprofitant les seves arrels nord-americanes, quin sistema sanitari creu que és millor? ¿L'europeu o el nord-americà?

Evidentment cada sistema té les seves particularitats i els seus beneficis, però el que puc a afirmar en aquest sentit és que a Espanya tenim un sistema sanitari extraordinari en les seves arrels, i el que hem d'assegurar tots els actors- des de ciutadans fins industrials és la seva sostenibilitat. I, tenint en compte que cada sistema té els seus punts positius i els seus punts negatius, només el temps ens dirà quin d'ells ha estat més exitós, encara que jo, com a ciutadà, prefereixo el sistema universal d'Europa.

ESTEVE

XIFRES I DADES 2013
Vendes globals : 810 ( 30% Farma , 35% genèrics, 26% Quimica , 9% JV ) .
Vendes internacionals : 470 ( 58%) .
R + D : 65
Equip humà total : 2.304 persones .
Equip Humà I + D : 278 ( 12% ) .