30/10/2018

ESTEVE ANUNCIA UNA REESTRUCTURACIÓ DE LA SEVA ACTIVITAT FARMACÈUTICA

Esteve Pharmaceuticals, SA presenta un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 103 llocs a Espanya

Esteve Pharmaceuticals, societat que aglutina l'activitat farmacèutica del grup ESTEVE, ha anunciat la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació a Espanya que suposarà l'extinció d'un màxim de 103 llocs de treball dels 1.290 que empra aquesta empresa (un 7% de la plantilla).

Els canvis en l'entorn competitiu en què el Grup desenvolupa les seves tres activitats principals: farmacèutica, química i genèrics han afectat de forma important la rendibilitat i sostenibilitat futura del mateix. El limitat creixement del mercat farmacèutic espanyol, l'exigència d'una elevada inversió per continuar amb el desenvolupament dels productes actualment en fases clíniques o els impactes en la filial americana pel retard en l'autorització de nous productes per part de la FDA han erosionat els marges operatius de l'empresa de forma rellevant. La decisió, difícil i llargament meditada, respon a l'objectiu d'adequar la dimensió d'Esteve Pharmaceuticals a la nova realitat del mercat.

A hores d'ara, els responsables de la companyia ja han iniciat les negociacions amb els representants dels empleats amb la voluntat d'arribar a un acord el més satisfactori possible per a les dues parts.

Aquesta decisió s'ha pres després d'un dur pla d'austeritat amb la reducció de despeses i inversions i la implementació d'altres mesures en totes les activitats d'ESTEVE (prejubilacions i finalització d'ocupacions temporals) per intentar aturar i recuperar les pèrdues operatives que llastra la companyia des de 2017.

Aquest reajustament necessari va acompanyat d'un nou pla estratègic aprovat pel Consell d'Administració. Aquest pla marca el full de ruta de futur en què l'aposta per focalitzar els seus esforços en el desenvolupament i comercialització de productes innovadors i per a un abast global, són els eixos principals.