07/03/2015

ESTEVE CONCEDEIX UNA BECA ALS QUATRE MILLORS PROJECTES PER MILLORAR L’ATENCIÓ SANITÀRIA AL PACIENT CRÒNIC

En l'Àrea d'Adequació / Optimització de Tractaments s'ha becat l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida) per a gestionar el pacient amb sospita de síndrome d'apnea obstructiva de la son des d'atenció primària.

En l'Àrea d'Inèrcia Terapèutica, la proposta per a crear un equip multidisciplinari internivells en l'optimització del pacient crònic de l'Hospital Puerta de Hierro – Majadahonda, ha estat l'escollida.

En l'Àrea d'Adherència al Tractament, la Beca ha estat per al projecte del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo per a crear una aplicació informàtica destinada a millorar la malaltia inflamatòria intestinal.

En l'Àrea d'Autocura, s'ha escollit la proposta de la Fundació Institut Hospital del Mar en Investigacions Mèdiques per avaluar els patrons de canvi en l'apoderament dels pacient amb insuficiència cardíaca.

Aquest migdia s'han conegut els noms dels guanyadors de les Beques d'Innovació en Salut 2015 "Atenció Sanitària al Pacient Crònic" que ESTEVE concedeix als projectes més innovadors en l'àmbit de la cronicitat. Els quatre projectes becats s'han escollit entre les 140 propostes presentades en aquesta edició i rebran una dotació màxima de 8.000 euros que ajudaran a dur-los a terme per millorar l'atenció dels pacients amb malalties cròniques no transmissibles. L'acte de lliurament de les Beques ha tingut lloc en el VII Congrés Nacional d'Atenció Sanitària al Pacient Crònic que aquest any se celebra a Valladolid.

La creixent incidència de malalties cròniques com la diabetis, la depressió, l'artrosi, el càncer, la insuficiència cardíaca, la hipertensió arterial,… deguda al progressiu envelliment de la població i a uns hàbits de vida poc saludables, es tradueix en un consum més gran dels recursos sanitaris. Davant aquest panorama, una eina clau per afrontar aquest repte d'una manera eficient i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari és fomentar la innovació entre els mateixos professionals, protagonistes directes de l'assistència al pacient crònic.

Les Beques d'Innovació en Salut 2015 "Atenció Sanitària al Pacient Crònic" s'emmarquen en el compromís d'ESTEVE en cronicitat, amb una dilatada experiència en les àrees més rellevants, com sistema nerviós, renal, cardiovascular, osteoarticular i respiratori, entre d'altres. I, precisament, aquest és el seu objectiu: millorar la qualitat de vida del pacient crònic, estimular i facilitar la innovació dels professionals, fomentar la participació entre els diferents actors i nivells del sistema i estimular la recerca, la formació i la gestió del coneixement en la cronicitat.

El gran èxit de convocatòria d'aquesta edició s'ha traduït en 140 projectes rebuts, distribuïts en quatre àrees temàtiques: Adequació / Optimització de Tractaments, Inèrcia Terapèutica, Adherència al Tractament i Autocura.


Becats per a millorar la qualitat de vida en cronicitat

En l'Àrea d'Adequació / Optimització de Tractaments, la Beca d'Innovació en Salut ESTEVE ha estat per al projecte "Gestió del pacient amb sospita de patir síndrome d'apnea obstructiva de la son (SAOS) des d'atenció primària: xarxa territorial d'assistència" de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), dirigit per Ferran Eduard Barbé. El seu objectiu és dur a terme un estudi per avaluar quin seria el resultat pel que fa a resposta clínica, adherència al tractament i costos en un maneig coordinat entre atenció primària i atenció especialitzada d'aquesta patologia crònica i freqüent -afecta el 10% de la població- per al sistema sanitari.

El segon projecte seleccionat, en l'Àrea d'Inèrcia Terapèutica, ha estat el presentat per l'Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda (Madrid). L'objectiu d'"Equip multidisciplinari internivells en l'optimització de la teràpia del pacient crònic", dirigit per Virginia Saavedra, és definir i posar en marxa una metodologia per desenvolupar un programa de traçabilitat de la història farmacoterapèutica en el pacient ancià que ingressa en el Servei de Traumatologia, per millorar la qualitat assistencial, evitar potencials errors de medicació, optimitzar els tractaments farmacològics i garantir la transmissió de la informació.

Pel que fa a la tercera Àrea, Adherència al Tractament, la Beca d'Innovació en Salut ha estat per al projecte "Desenvolupament d'una aplicació informàtica destinada a la millora de l'adherència terapèutica en la malalta inflamatòria intestinal, basada en l'elaboració d'un índex clínic predictiu de l'adherència terapèutica. Projecte AP-ADEII", del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). Dirigit per María Luisa De Castro, aquesta proposta vol dur a terme un estudi que permeti identificar variables per predir comportaments de no adherència al tractament i barreres davant la presa de la medicació en aquesta patologia i, amb això, desenvolupar una aplicació per fer diferents intervencions de millora.

Finalment, en l'Àrea d'Autocura la Beca ha estat per al projecte que dirigeix Paloma Garcimartín: "Patrons de canvi en l'apoderament dels pacients amb insuficiència cardíaca", de la Fundació Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques (Barcelona). Aquesta proposta es focalitza en l'adaptació del qüestionari de referència internacional que avalua el grau d'apoderament dels pacients en el maneig de les malalties cròniques, en aquest cas de la insuficiència cardíaca. Això permetrà identificar precoçment els grups amb un nivell baix d'apoderament, identificar patrons de canvi, mesurar els efectes de les intervencions dissenyades per augmentar l'autocura i actuar de forma preventiva mitjançant programes específics.


Pots seguir a ESTEVE a Twitter en aquest enllaç twitter.com/esteve_news.