25/09/2014

ESTEVE CONVOCA QUATRE BEQUES ALS MILLORS PROJECTES D’ATENCIÓ SANITÀRIA AL PACIENT CRÒNIC

L'objectiu de les Beques d'Innovació en Salut "Atenció Sanitària al Pacient Crònic" és millorar la salut i la qualitat de vida d'aquests pacients.

També impulsen la realització d'un projecte d'innovació en l'àrea de l'atenció a les malalties cròniques no transmisibles.

Cadascuna de les quatre beques concedides tindrà una dotació de 8.000 euros.

ESTEVE convoca les Beques d'Innovació en Salut:"Atenció Sanitària al Pacient Crònic" per a l'any 2015. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la realització de projectes innovadors en l'àmbit de la cronicitat.

En total, es concediran quatre beques en quatre categories diferents amb una dotació econòmica màxima de 8.000 euros cadascuna. El termini per a presentar els projectes està obert fins al proper 31 de desembre.

El progressiu envelliment de la població, sumat a uns hàbits de vida poc saludables, s'ha traduït en una major incidència de malalties cròniques com ara la diabetis, hipercolesterolèmia, depressió, artrosi, HTA,… el càncer o la insuficiència cardíaca i, en última instància, de tot allò que repercuteix en un major consum dels recursos sanitaris. En aquest escenari, la innovació per part dels mateixos professionals, protagonistes d'aquest sistema sanitari, es converteix en una eina clau i imprescindible per poder afrontar aquest repte de manera eficient.

ESTEVE, amb una dilatada experiència en les àrees de cronicitat més rellevants, com cardiovascular, renal, respiratori, osteoarticular i sistema nerviós, ha decidit fer un pas més en el compromís que manté en aquest àmbit convocant les Beques d'Innovació en Salut 2015: "Atenció Sanitària al pacient crònic".


4 beques adreçades a millorar la qualitat de vida del pacient crònic

L'objectiu fonamental de les beques és millorar la qualitat de vida del pacient crònic i promoure hàbits de vida saludables que contribueixin a prevenir les malalties cròniques. Paral.lelament, també pretenen estimular i facilitar la innovació dels professionals de la salut en l'àmbit de la cronicitat, fomentar la participació multidisciplinària entre tots els agents del sistema i la coordinació entre els diferents nivells assistencials, i estimular la recerca, la formació i la gestió del coneixement al voltant de la cronicitat.

Es concediran quatre beques per a cada àrea temàtica: Adequació-optimització dels tractaments, Inèrcia terapèutica, Adherència al tractament i Autocura.

El nom dels guanyadors, que tindran una dotació econòmica màxima de 8.000 euros, es donaran a conèixer en el VII Congrés Nacional d'Atenció Sanitària al Pacient Crònic, que tindrà lloc l'abril del 2015 a Valladolid


La data límit per a presentar les candidatures: el 31 de desembre

La data límit per a presentar les propostes és el proper 31 de desembre. Poden participar-hi tots els professionals sanitaris, tant de forma individual com en equip, i totes les entitats jurídiques (residències, institucions sanitàries públiques o privades, centres docents, etc.) que tinguin com a àmbit d'actuació el territori espanyol.

En la valoració dels projectes presentats es tindran en compte elements com el grau d'innovació, la qualitat científico-tècnica, la viabilitat i aplicabilitat en altres àrees o àmbits territorials i la promoció del treball multidisciplinari.

Les bases de la convocatòria de les Beques d'Innovació en Salut: "Atenció Sanitària al Pacient Crònic" per a l'any 2015 estan disponibles en la pàgina web d'ESTEVE.
ESTEVE.

Pots seguir a ESTEVE a Twitter en aquest enllaç twitter.com/esteve_news.