13/03/2017

ESTEVE I ESADECREAPOLIS S’UNEIXEN PER PROMOURE LA INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

La col·laboració, en el marc del fòrum ITESSS, es basarà en la generació d'iniciatives i projectes al voltant de l'Atenció Integrada, l'Atenció Centrada en la Persona, a la Sostenibilitat del Sistema i els Nous Models de Negoci.

Per part d'ESTEVE han subscrit el conveni Joseph Sullivan, director general d'ESTEVE Pharma i Eugeni Sedano, director de Public Affairs. Els representants d'ESADECREAPOLIS en la signatura han estat Ramon Aspa, President del Consell d'Administració i Oriol Alcoba, director general.

Van participar també en l'acte Mark Mayhew, Director de Pharma Corporate Development d'ESTEVE; Susana Quevedo, Gerent de Public Affairs d'ESTEVE; Josep Maria Grego, director de Fòrum ITESSS i Pere Català, Responsable d'Innovació en Salut de ESADECREAPOLIS.

ESADECREAPOLIS i ESTEVE han signat un acord de col·laboració per promoure la innovació i la transformació en l'àmbit de la salut. Amb aquest nou conveni, ambdues parts s'emplacen a impulsar iniciatives conjuntes al voltant de l'atenció integrada social i sanitària i centrada en la persona, els nous models de negoci del sector i la sostenibilitat del sistema.

L'objectiu de la col·laboració es resumeix, per tant, en desenvolupar espais de trobada per generar nous coneixements i solucions innovadores compartides entorn a la salut, que puguin ser implementades i difoses en benefici de la societat.

Tot això en el marc de Fòrum ITESSS, el Fòrum de la Innovació, Transformació i Excel·lència en Salut i Serveis Socials, impulsat el 2011 per ESADECREAPOLIS, ESADE i GESAPH. Un espai de col·laboració, de debat, i d'impuls de projectes entre els diferents agents del sistema de salut i serveis socials.

"La col·laboració amb empreses com ESTEVE aporta un gran valor afegit i enriqueix l'ecosistema d'ESADECREAPOLIS. Aquest acord representa per a nosaltres un punt de partida que facilitarà el desenvolupament d'iniciatives i projectes d'interès compartit ", afirma Alcoba, director general d'ESADECREAPOLIS.

"La nostra missió consisteix a contribuir al benestar de la societat", afirma Mayhew, Director de Pharma Corporate Development d'ESTEVE, "per això és per a nosaltres molt important formar part d'un ecosistema que ens permet estar al dia de les necessitats dels professionals i les persones", explica.

Fruit d'aquesta col·laboració, ESTEVE, també entrarà a formar part del Consell Assessor del fòrum, òrgan que proposa les línies estratègiques a seguir i les àrees d'especial interès. A més, tindrà accés a la Jornada Anual organitzada pel fòrum, a les sessions de networking i altres esdeveniments organitzats pel mateix. ESADECREAPOLIS aportarà les capacitats de l'Escola de Negocis ESADE i els seus instituts, el coneixement i metodologies d'innovació, així com la Rambla d'Innovació i un ecosistema dinàmic que serveix cada dia com a punt de trobada de més de 2.000 persones, entre alumnes i professionals que serveixen de prova de noves solucions.

Segueix a ESTEVE a Twitter: @ESTEVE_news