10/02/2016

ESTEVE I LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA REFORCEN LA SEVA COL.LABORACIÓ EN LA RECERCA CONTRA EL DOLOR

L'objectiu d'ambdues entitats és avançar en el descobriment de nous compostos químics amb propietats analgèsiques.
La Unitat Mixta ESTEVE-UPF, ubicada al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, coordina diversos projectes de recerca d'interès comú per al descobriment d'aquests nous fàrmacs.

Esteve i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) reforcen la seva col.laboració en l'àmbit de la recerca contra el dolor, una tasca promoguda a través de la Unitat Mixta ESTEVE-UPF, ubicada al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, al Campus del Mar de la UPF.

Ambdues entitats col.laboren estretament des de la fundació, l'any 1998, del Laboratori de Neurofarmacologia (NeuroPhar) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, dirigit pel professor Rafael Maldonado. Els bons resultats assolits en aquest temps han motivat la creació d'aquesta unitat mixta de recerca ESTEVE-UPF, que centra el seu interès en la investigació i desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament del dolor.

Per al professor Maldonado, "la col.laboració amb Esteve des de fa quasi 20 anys suposa una profitosa sinergia per a ambdues institucions. Amb aquest nou projecte esperem donar un pas endavant en la nostra investigació conjunta."

D'altra banda, el Dr. Carlos Plata, d'Esteve, ha expressat que "aquesta nova unitat mixta suposa la integració del treball planificat i executat de manera conjunta entre el centre de la UPF i l'equip de Descobriment i Desenvolupament Preclínic d'ESTEVE potenciant de manera incremental les sinergies d'ambdós centres".

Els projectes emmarcats en aquesta activitat tenen com a objectiu l'estudi de noves dianes terapèutiques a nivell preclínic, per avaluar aquests nous fàrmacs i trobar així estratègies complementàries o alternatives per afrontar quadres de dolor crònic que actualment no compten amb tractaments efectius, així com altres processos relacionats.

Aquesta línia d'investigació constitueix una prioritat per a les dues institucions i està avalada per la publicació, fruit d'aquesta col.laboració, de sis articles científics a revistes internacionals durant els últims anys. Tanmateix, aquesta temàtica de recerca ha donat lloc al desenvolupament d'un projecte europeu coordinat per la UPF en el que el Laboratori de Neurofarmacologia i Esteve col.laboren activament (NeuroPain). És, a més, una prioritat sanitària segons el Pla de Salut de Catalunya, el Grup d'Interès sobre Cervell, Ment i Dolor del Parlament Europeu i també per a les associacions de pacients membres de la Pain Alliance Europe. Cal destacar que s'estima que un de cada cinc europeus pateix dolor crònic, el que suposa uns 75 milions de ciutadans de la Unió Europea, i que el dolor crònic és la causa més freqüent (15-20%) per visitar el metge.
Malauradament, en molts casos els tractaments disponibles només proporcionen una millora parcial, sovint acompanyada d'una reduïda tolerabilitat.

L'acte ha comptat amb la presència dels representants d'Esteve, el Dr. Carlos Plata, director científic; el Dr. José Miguel Vela, director de Descobriment de Fàrmacs i Desenvolupament Preclínic, i el Dr. Manel Merlos, director de Farmacologia. Per part de la UPF, hi han assistit el vicerector de Política Científica i Professorat, Francesc Posas; el director en funcions del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, David Comas, i el director del Laboratori de Neurofarmacologia, Rafael Maldonado. Així mateix, també hi han participat el director de la Unitat Mixta Esteve-UPF, Miquel A. Martín, i els investigadors d'aquesta unitat, Antonio Ortega, Roberto Cabrera, Aurelijus Burokas i Virginia Mela.

Durant la trobada al campus del Mar de la UPF, els delegats d'Esteve han pogut visitar algunes instal·lacions del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Pots seguir a ESTEVE en Twitter a través d'aquest enllaç twitter.com/esteve_news.