23/11/2022

ESTEVE I MEDTRONIC COL·LABOREN PER TRACTAR LES NECESSITATS DELS PACIENTS AMB DOLOR ONCOLÒGIC

ESTEVE i MEDTRONIC han posat en marxa una iniciativa per millorar el curs dels pacients amb dolor refractari de càncer a Europa. Malgrat que la majoria de persones amb càncer responen bé a la farmacoteràpia analgèsica convencional, entre un 22 i un 26 % de pacients no obtenen l'analgèsia adequada o bé experimenten reaccions adverses intolerables amb els fàrmacs sistèmics, especialment els opioides¹

Ens centrem en els pacients de càncer que pateixen dolor refractari greu

El dolor refractari és molt devastador per a tots els pacients, però sobretot per als que tenen càncer. Com a empreses globals dedicades a la salut, la finalitat i responsabilitat és avançar per oferir als pacients, les famílies i les persones cuidadores una vida millor mitjançant l'alleujament del dolor. Per això, és essencial millorar la col·laboració interdisciplinària entre els serveis d'oncologia i les unitats especialitzades en el dolor per millorar la gestió del dolor.

El procés del pacient de càncer és complex. La pràctica sovint demostra que la major part dels pacients amb dolor oncològic es remeten massa tard a les unitats del dolor o a cures pal·liatives². El temps és de gran importància per garantir que es puguin beneficiar de teràpies reconegudes que han demostrat bons resultats en l'analgèsia del dolor del càncer³.

Aquesta nova associació entre Medtronic i ESTEVE pretén incrementar la sensibilització respecte del dolor del càncer i a la vegada optimitzar l'ús oportú de l'administració de fàrmacs per via intratecal als pacients que pateixen dolor refractari i complex induït pel càncer o el tractament del càncer. Per canviar el paradigma en el dolor del càncer, les dues empreses treballaran amb experts europeus amb la finalitat d'arribar a un consens sobre la gestió del dolor del càncer.

«Aquest acord demostra que continuem treballant cap al nostre objectiu de millorar la vida dels pacients i, en aquest cas concret, millorar la qualitat de vida dels pacients de càncer. Estem orgullosos d'aquesta aliança amb Medtronic perquè treballar conjuntament amb empreses líder ens ajuda a aprofitar sinergies per cobrir necessitats de salut no satisfetes», explica Jordi Muntañola, director comercial d'ESTEVE.

«El càncer és una malaltia complexa i difícil que requereix un enfocament i una col·laboració multidisciplinar. Per canviar el paradigma i expandir la teràpia intratecal contra el dolor del càncer hem trobat en ESTEVE un soci compromès i de confiança. Treballarem junts per crear un nou equip de treball que canviï la manera de tractar el dolor del càncer i que inspiri confiança», diu Bart Stulen, director sènior de Neuromodulació Europa Occidental de Medtronic.


Bibliografía:

1. Corli et al. Are strong opioids equally effective and safe in the treatment of chronic cancer pain? A multicentre randomized phase IV 'real life' trial on the variability of response to opioids. Annals of Oncology 27: 1107–1115, 2016

2. Breivik H. et al. Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Annals of Oncology 2009;20(8): 1420-33.

3. Perruchoud C., Dupoiron D., Papi B., Calabrese A., Brogan S.E. 2021. Management of cancer-related pain with intrathecal drug delivery: a systematic review and meta-analysis of clinical studies. Neuromodulation 2021; 1-11.