31/01/2017

ESTEVE I SEFAC S’UNEIXEN PER IMPLANTAR UN PLA D’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA EN FARMÀCIA COMUNITÀRIA

Les dues entitats han signat un conveni marc que preveu desenvolupar un programa d'activitats en matèria d'adherència als tractaments.

ESTEVE i SEFAC treballaran conjuntament en la realització de programes de reforç a l'adherència a les farmàcies per a pacients crònics i polimedicats.

Les accions impulsades en el marc d'aquest pla aniran alineades per desenvolupar i complementar els objectius establerts en el Pla de Adherència al Tractament elaborat per societats científiques i associacions de pacients amb l'impuls de Farmaindustria.

ESTEVE i la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària (SEFAC) han signat un conveni mitjançant el qual les dues entitats col·laboraran en el desenvolupament d'un programa d'activitats per al foment i implantació d'un pla d'adherència terapèutica en farmàcia comunitària durant els dos pròxims anys. L'acord ha estat rubricat per Jesús C. Gómez, president de SEFAC; Eugeni Sedano, director de Relacions Institucionals d'ESTEVE; i Joe Sullivan, director general d'ESTEVE Farma.

L'augment de l'envelliment, de les malalties cròniques i dels pacients polimedicats són factors que incideixen en l'increment de la baixa adherència als tractaments. A Espanya la situació és aquesta: el 2050 serà el segon país del món amb la població més envellida1, la cronicitat suposa ja el 80% de les consultes en atenció primària i el 60% de les estades hospitalàries2, sobretot en ingressos no programats, i el 40% dels pacients pluripatològics té tres o més malalties cròniques i, d'aquests, el 94% està polimedicat3. Tot això té i tindrà una conseqüència directa en l'eficiència dels recursos disponibles i en l'ús racional del medicament.

SEFAC va ser unes de les societats que va participar activament en l'elaboració del Pla d'Adherència al Tractament realitzat per diferents societats científiques i associacions de pacients amb l'impuls de Farmaindústria. Aquí rau el perquè de l'acord estratègic formalitzat entre ESTEVE i SEFAC, dirigit a implementar un pla d'adherència terapèutica a la farmàcia comunitària. Segons Jesús C. Gómez, president de SEFAC, "el paper del farmacèutic comunitari és decisiu per millorar l'adhesió al tractament en col.laboració amb la resta de professionals de la salut. Pels seus coneixements sobre el medicament, per la seva proximitat i accessibilitat i per la seva relació propera amb els pacients i els cuidadors". Afegeix que "a la farmàcia es pot controlar que el pacient coneix bé el seu tractament, sap com prendre-ho segons la prescripció i detectar problemes relacionats amb la teràpia, com els abandonaments".

Per la seva banda, Joe Sullivan, director general d'ESTEVE Farma, destaca "el compromís d'ESTEVE amb la cronicitat i en la creació i desenvolupament d'eines que siguin útils en la tasca diària que exerceixen els professionals de la salut per al tractament i cura del pacient amb patologia crònica, en aquest cas el farmacèutic comunitari. L'objectiu és posar en valor el paper del farmacèutic i l'assistència que pot realitzar als pacients crònics. Aquest pla contribuirà a que hi hagi un major control d'aquests malalts, la qual cosa redundarà al seu torn en un benefici per als propis pacients i per al sistema".

Per implementar aquest pla, ESTEVE i SEFAC duran a terme un seguit d'accions, començant pel disseny, validació i difusió d'unes fitxes de recomanació de pautes d'adherència a la població, amb missatges dirigits especialment a pacients complexos, de més risc. Una altra de les primeres iniciatives consistirà a desenvolupar un algoritme d'actuació a la farmàcia per tal d'establir una metodologia consensuada per a la recollida i explotació de dades d'adherència. Totes elles aniran alineades per desenvolupar i complementar els objectius reflectits en el Pla de Adherència al Tractament que les societats científiques han signat amb el suport de Farmaindústria.

A partir d'aquí, aquest pla també contemplarà la posada en marxa de programes de reforç en farmàcies per a pacients crònics i polimedicats, el foment de l'ús de les tecnologies i accions de suport a les associacions de pacients.

Sobre SEFAC
Constituïda al març de 2001, la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària (SEFAC) és una associació científica i professional d'àmbit nacional amb més de 3.800 associats i dotze delegacions que té com a objectiu prioritari aprofundir en la cartera de serveis assistencials de la farmàcia comunitària i convertir-se en interlocutor científic de referència del farmacèutic comunitari amb les diferents administracions i amb la resta de les professions sanitàries. Més informació a www.sefac.org.

Sobre ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) és un grup químic-farmacèutic líder a Espanya i amb una important presència internacional. Fundada el 1929 i presidida per Joan Esteve, actualment dóna feina a 2.279 persones, té presència a Europa, EUA, Mèxic i la Xina i el 2015 va assolir unes vendes de 870 milions d'euros. La companyia manté un ferm compromís amb l'excel.lència, dedicant tots els seus esforços a promoure la salut i millorar la qualitat de vida de les persones. La investigació constitueix el principal senyal d'identitat d'ESTEVE, que compta amb una cartera de projectes altament innovadors l'última finalitat és aportar respostes a necessitats mèdiques no cobertes adequadament. El compromís social és una altra de les seves senyes d'identitat, de manera que ESTEVE vetlla perquè tots els projectes en què col.labora estiguin alineats amb la seva visió de RSC.


Refèrencies
[1] Informe CEOE "El envejecimiento de la población y sus efectos en el mercado laboral español"
[2] Aviles MJ, Cuevas MD ZE. Plan de atención a pacientes con enfermedades crónicas de la Comunidad Valenciana 2012. España: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat; 2012.
[3] Ferrer C, Orozco D, Román P. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud [Internet]. España: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad; 2012.