26/05/2022

ESTEVE REFORÇA EL SEU COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT A LES TRES DIMENSIONS: SOCIAL, MEDIAMBIENTAL I ECONÒMICA

2021 ha estat un any clau per a la consolidació del seu nou model de negoci: esdevenir una empresa farmacéutica internacional,propietària i especialista.

L'aprovació per part de la FDA del primer producte desenvolupat íntegrament per ESTEVE (Seglentis®), el creixement d'un 21% en ingressos o l'aprovació d'una nova estratègia de sostenibilitat són algunes de les fites del 2021.

ESTEVE publica els seus resultats positius de l'any fiscal 2021. Aquests són una mostra de la bona execució estratègica i de la seva aposta per ser una empresa sostenible, responsable i fidel al seu compromís de millorar la vida de les persones.

Algunes de les claus dels excel·lents resultats del 2021 han estat: la capacitat de desenvolupament, la ràpida adaptació a les necessitats dels/ les clients/es i, sobretot, el compromís amb l'excel·lència.

Després de la recent aprovació de la nova Estratègia de Sostenibilitat, tots els processos de presa de decisions es basen en criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu. La cura de les persones, la cura del medi ambient i la cura del negoci són els tres pilars d'aquesta estratègia i estan en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per al 2030.

Cura de les persones

Més de 1500 persones a tot el món, de 22 nacionalitats diferents, són les principals impulsores dels resultats d'ESTEVE. Per això, els esforços de la companyia van encaminats al creixement individual dels equips, al desenvolupament professional sobre la base de la igualtat i la diversitat i la promoció d'una cultura basada en la transparència, la rendició de comptes i la importància de les persones.

Dins aquest mateix eix, el 2021 la companyia ha destinat més de 800.000 euros a acció social, i col·laboracions amb organitzacions civils i sanitàries.

A més, la seva aposta per la innovació amb focus en els pacients i les pacients es reflecteix en l'aprovació de Seglentis® per part de la FDA (U.S. Food and Drug Administration), una forma cocristal·lina de celecoxib (un antiinflamatori) i tramadol (un analgèsic) per al tractament del dolor agut en adults.1-3

Cura del medi ambient

El compromís de reduir les emissions de CO2 es reflecteix al Programa d'Acords Voluntaris juntament amb el Registre de la Petjada de Carboni del Ministeri de Transició Ecològica. Perquè mitigar el canvi climàtic és una de les prioritats de la companyia: ESTEVE promou iniciatives relacionades amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Quant a gestió energètica, cal destacar el 100% d'ús d'energies renovables a tots els centres productius d'Espanya, la instal·lació de panells solars per a l'autoconsum d'energia als nostres centres o el foment de plans de mobilitat sostenible.

La bona gestió dels recursos també és un altre dels punts d'atenció, concretant-se el 2021 amb una reducció del 3% del consum d'aigua.

Cura del negoci

ESTEVE va tancar el 2021 amb 550 milions d'euros en ingressos nets, un 21% més respecte del 2020 i dels quals un 67% procedeixen del mercat internacional. Més del 60% dels ingressos prové de producte propi, en línia amb l’estratègia. Cal destacar també l'entrada al mercat hospitalari amb medicaments especialitzats, segment que ja compta amb més del 20% de les vendes farmacèutiques.
2021 ha estat també l'any en què s'ha fet realitat la internacionalització i la integració de les filials farmacèutiques a Alemanya, França i el Regne Unit, així com l'entrada al mercat portuguès.

Per a més detalls: Informe Anual 2021Referencies
1. Expert Opinion on Investigational Drugs. 2019;28(5):399-409.
2. Journal of Pain Research. 2019;12:2679-2689.
3. Crystal Growth & Design. 2017;17(4):1884-1892 and 2019;19(6):3172-3182.