09/01/2018

ESTEVE TRADUIRÀ ELS PROSPECTES DE MEDICAMENTS A LA LLENGUA DE SIGNES

L'objectiu és facilitar l'accés a aquesta informació a les persones sordes.

La iniciativa es durà a terme en col·laboració amb Visualfy, empresa valenciana dedicada al desenvolupament de software i tecnologia accessible per aquest col.lectiu.

La Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) i ESTEVE han signat un acord de col.laboració per traduir els prospectes dels medicaments a la llengua de signes espanyola. D'aquesta manera, i només visualitzant un vídeo, les persones sordes podran accedir sense barreres a la informació que contenen els fàrmacs i evitar possibles problemes per a la seva salut.

La manca d'accessibilitat a la informació i a la comunicació en l'àmbit sanitari implica serioses dificultats per a les persones sordes i té un impacte directe en la seva salut. Una de les barreres a les què s'enfronta aquest col.lectiu és la comprensió adequada dels prospectes dels medicaments. A Espanya, es calcula que hi ha més d'un milió de persones amb diferents graus de sordesa (el 2% de la població), de les quals, un alt percentatge presenta dificultats de lectoescriptura.

Davant d'aquesta situació, la CNSE i ESTEVE han decidit posar en marxa aquesta iniciativa, per a la què tindran la col.laboració de Visualfy, l'única plataforma internacional dedicada al desenvolupament de software i tecnologia accessible per a persones amb pèrdua auditiva.

Com a primer pas, s'elaborarà un text que descrigui en què consisteix un prospecte i quines són les seves seccions. Aquest text servirà de base per a elaborar un vídeo que tindrà la seva traducció a la llengua de signes i que estarà disponible en la pàgina web de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS). A més, ESTEVE està treballant en un glossari de termes emprats habitualment en el prospecte. Aquest mateix procés se seguirà de cara a la traducció dels prospectes dels medicaments d'ESTEVE, actualitzant-los cada cop que hi hagi variacions, i sempre de la mà d'ESTEVE i amb l'aval de la CNSE.