22/01/2018

LA CONSELLERIA DE SANITAT I ESTEVE REALITZARAN UNA ENQUESTA A LA POBLACIÓ SOBRE ALFABETITZACIÓ EN SALUT

L'objectiu és saber quina és la capacitat de les persones per accedir, entendre i utilitzar la informació de salut i dels serveis sanitaris per millorar la seva salut.

Això permetrà elaborar accions que siguin eficaces a l'hora de promoure hàbits i estils de vida saludables i fomentar la responsabilitat de les persones en salut.

El 50% dels espanyols té limitacions en la seva alfabetització en salut que s'associen a un major ús dels serveis sanitaris i a una pitjor adherència al tractament.

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid i ESTEVE han signat un conveni pel qual ambdues entitats col·laboraran en el desenvolupament d'una enquesta a la població amb l'objectiu de conèixer el grau d'alfabetització en salut. Això servirà per poder donar resposta a les necessitats detectades i, d'aquesta manera, dur a terme activitats informatives, de formació i d'educació sanitàries dirigides a pacients i familiars per millorar la qualitat assistencial i la salut i qualitat de vida de la població.

L'alfabetització en salut es defineix com el grau de capacitat que les persones tenen per a obtenir, processar i entendre la informació bàsica de salut i dels serveis sanitaris per prendre les decisions més adequades en salut. Bàsicament, implica saber interpretar la informació proporcionada pels professionals sanitaris, els prospectes i els materials informatius, saber buscar informació sanitària fiable i de qualitat, identificar quan és necessari buscar ajuda sanitària o usar adequadament els serveis i recursos existents. I, cada vegada més, es considera un element social determinant i que està directament implicat en la salut de les persones i de les poblacions.

Els resultats de l'enquesta que realitzaran conjuntament la Conselleria de Sanitat i ESTEVE permetran establir relacions entre el nivell d'alfabetització en salut i els determinants socials dels hàbits de vida o el nivell de salut de la població, entre altres característiques. Això resultarà de gran rellevància a l'hora d'elaborar les polítiques sanitàries que millor responguin a les necessitats detectades en la població per tal de promoure, posteriorment, i des de la Conselleria de Sanitat, l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables.

En aquest àmbit, i dins el Pla d'humanització, la Conselleria de Sanitat ja ha posat en marxa l'Escola Madrilenya de Salut, un espai de participació ciutadana amb l'objectiu de promoure l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables i fomentar la corresponsabilitat de les persones en la cura de la seva salut i en l'autogestió de la seva malaltia. A més, facilita l'intercanvi de coneixements i experiències i ofereix als pacients i les seves associacions, a les persones cuidadores, als professionals sanitaris i de la població general, informació de qualitat i formació presencial i online relacionada amb la salut.
Per què una enquesta d'alfabetització en salut?

Diversos estudis han mostrat una associació entre un nivell baix d'alfabetització en salut i un major ús dels serveis d'emergències i hospitalització, una pitjor comprensió de conceptes relacionats amb la salut i una pitjor adherència als tractaments farmacològics. Especialment en els col.lectius més vulnerables.

Així, segons dades del Projecte European Health Literacy Survey (HLS-EU), un 12,4% d'europeus presenten uns nivells deficitaris i un 35,2% nivells problemàtics d'alfabetització en salut. A Espanya, "només" el 7,5% la població té un grau d'alfabetització en salut deficitària, però fins el 50,8% té un nivell problemàtic, la qual cosa es tradueix en què un 58,3% d'espanyols tenen limitacions en aquest àmbit.