02/07/2015

L’ACCIÓ SOCIAL D’ESTEVE HA BENEFICIAT A QUASI 14.000 PERSONES

El 2014 aquesta xifra s'ha triplicat respecte l'any anterior gràcies a diverses iniciatives socials dutes a terme en països en vies de desenvolupament i també entre la població més vulnerable del nostre país.

Les inversions i les campanyes d'eficiència i sensibilització mediambiental han aconseguit reduir en un 26% les emissions de CO2.

Un total de 13.833 persones s'han vist beneficiades per les iniciatives d'acció social d'ESTEVE durant el darrer any. La millora de la salut i el benestar de la població, la lluita contra el risc d'exclusió social i la pobresa o l'accés als medicaments han estat algunes de les prioritats. Així ho reflecteix la seva Memòria de Sostenibilitat 2014, que per vuitè any consecutiu ha rebut la qualificació "A+", essent l'única farmacèutica que aconsegueix aquesta fita. La distinció està avalada per la Global Reporting Initiative (GRI), entitat internacional independent que lidera i fomenta l'elaboració per part de les empreses d'informació transparent i verificable sobre la seva activitat.

Les necessitats socials entre els col.lectius més desafavorits han seguit creixent per la crisi i ESTEVE, sensible a aquestes necessitats, ha realitzat diferents iniciatives d'acció social, tant en països en vies de desenvolupament (Tercer Món) com en la població més vulnerable del nostre país (Quart Món). El 2014, un total de 13.833 persones s'han vist beneficiades per l'acció social que ESTEVE a través de la seva col.laboració amb 23 entitats sense afany de lucre, amb qui col.labora de forma continuada.

A partir del seu compromís amb els deu principis del Pacte Mundial i els Objectius del Mil·lenni establerts per les Nacions Unides, ESTEVE ha seguit fent donacions de medicaments a través de Farmamundi. Concretament, el 2014 s'han fet 54 expedicions a 36 països a través de 37 ONG, complint amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut i de l'Agència Espanyola del Medicament.

També participa en el Fons d'Ajut Humanitari i Emergències de Farmamundi (FAHE), que l'últim any ha dut a terme intervencions en 11 països. D'emergència a Kènia, República Democràtica del Congo, Libèria, Síria, Palestina, Sèrbia, República Dominicana i Haití; de post emergència a Mali i Uganda; i d'acció humanitària a Palestina, República Democràtica del Congo i Colòmbia. Una altra acció destacada ha estat la participació en l'aliança GAVI per a la vacunació infantil al Tercer Món, que el 2014 ha vacunat quasi 600 nens de Camerun, Mauritània, Etiòpia, Moçambic, Tanzània, Hondures i Nicaragua.


Acció social en el Quart Món

El 2014, ESTEVE ha seguit col.laborant en diversos projectes adreçats als col·lectius de major risc de pobresa i d'exclusió social. A més d'ampliar la seva campanya "Menja't la fam", va impulsar la iniciativa "Fes renéixer la teva roba", per fer una major contribució.

"Menja't la fam", per a recaptar aliments bàsics, es va convocar pel Nadal i a l'estiu, amb un resultat de 14.800 kg d'aliments –la meitat donats pels treballadors i l'altra meitat donats per la companyia- que es van distribuir entre les persones més necessitades a través del Banc d'Aliments i altres entitats benèfiques. Mentre, "Fes renéixer la teva roba", consistent en donar roba de segona mà per part dels treballadors, va fer dues campanyes en els centres d'ESTEVE a Catalunya aprofitant els canvis d'armari recollint 1.500 kg de roba que la Fundació Formació i Treball de Cáritas va repartir entre famílies necessitades.

Una altra iniciativa que cal destacar és la posada en marxa del Pla Família, un programa per als fills amb discapacitat dels treballadors d'ESTEVE, de la mà de la Fundació Adecco. L'objectiu és desenvolupar, des de la infantesa, competències i habilitats que els permetin integrar-se en la societat i en el mercat laboral. El 60% de les famílies que treballen al laboratori i que tenen un fill amb alguna discapacitat s'han acollit al Pla Família.

ESTEVE, tenint cura del medi ambient

El 2014, les despeses i inversions industrials realitzades en diferents centres aplicant criteris d'eficiència i també les diferents campanyes de sensibilització, han permès que les emissions totals d'ESTEVE de CO2 s'hagin reduït un 26% -xifra que suposa el doble comparat amb l'any anterior.

A més, en línia amb la Política de Prevenció i Medi Ambient respecte al foment de l'ús d'energies renovables, s'ha iniciat la instal.lació de 7.200m2 de plaques fotovoltaiques per aprofitar l'energia solar en les cobertes de tres dels edificis de la planta de Martorelles (Barcelona), projecte que està previst finalitzar durant el primer semestre del 2015 i que permetrà reduir l'equivalent a 138 tones anuals de CO2.

Ja el 2014, la companyia ha dut a terme la compensació de 375 tones de CO2 a través d'un projecte de reforestació a Chiapas (Mèxic), impulsat per ECODES en el marc de la iniciativa Zero CO2. A més, aquest projecte també suposa altres beneficis mediambientals, com la conservació de la biodiversitat i també socials, com la cooperació al desenvolupament de la població rural més vulnerable.

Sobre la Global Reporting Initiative (GRI)

És una institució independent que va crear el primer estàndard mundial per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat d'aquelles companyies que volien avaluar la seva gestió econòmica, ambiental i social. Actualment, lidera el desenvolupament mundial del marc de comunicació de les accions de sostenibilitat i és centre oficial de col.laboració del Programa de les Nacions Unides per al medi ambient (PNUMA). Compromesos des del principi amb la millora continuada, aquest marc presenta els principis i indicadors que les organitzacions han d'utilitzar per a mesurar la seva activitat en els àmbits econòmic, social i medi ambiental.

Pots seguir a ESTEVE a Twitter a twitter.com/esteve_news.