17/05/2018

L’ATENCIÓ FARMACÈUTICA EN RESIDÈNCIES, CLAU PER A UNA ATENCIÓ CONTINUADA DEL PACIENT PLURIPATOLÒGIC

Durant les Jornades s'han presentat les dades d'una enquesta sobre la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris residencials d'Andalusia

Aquesta enquesta es basa en el pilotatge iniciat per la Conselleria de Salut del Decret 512/2015 i ha estat realitzada en 14 residències que atenen uns 3.500 pacients

L'objectiu és que el pacient tingui una atenció homogènia amb independència del centre on la rebi i del professional responsable en cada moment

L'augment dels pacients pluripatològics o crònics complexos implica que el sistema sanitari s'hagi d'adaptar a una nova realitat adoptant un enfocament multidimensional i una assistència continuada i integral. Una enquesta realitzada per 12 serveis de Farmàcia Hospitalària i 14 centres sociosanitaris residencials d'Andalusia ha permès saber quina és la prestació farmacèutica en aquests centres i detectar punts de millora. Ha estat durant les I Jornades Conjuntes d'Unitats de Farmàcia Hospitalàries i Centres Soci Sanitaris, patrocinades per ESTEVE a Sevilla i a què han assistit uns cent professionals de diferents àmbits.

A Andalusia els pacients pluripatològics representen el 4% de la població i consumeixen fins al 65% dels recursos sanitaris en la CCAA1. Això fa que sigui necessari impulsar noves iniciatives que ofereixi una atenció sanitària continuada al pacient, és a dir, amb independència del centre i del professional sanitari que l'atengui en cada moment

La Conselleria de Sanitat d'Andalusia va decidir dur a terme un pilotatge del Decret 512/2015 de prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris residencials com a mesura d'eficiència en la gestió. Una dotzena de serveis de Farmàcia Hospitalària i 14 centres que atenen 3.500 pacients van realitzar una enquesta sobre la situació actual.

"Són les primeres dades objectius que tenim sobre la situació a la nostra CCAA", segons Bernardo Santos, Cap de Secció al Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Verge del Rocio de Sevilla. "Els resultats són positius i hem vist que s'han aconseguit tots els objectius marcats en el pilotatge en el fet que tots els centres dispensen els tractaments en dosis unitàries, realitzen un registre informàtic de les prescripcions, i disposen d'una guia farmacològica, entre d'altres ".

Afegeix que "el pilotatge ha estat un èxit, s'ha establert una xarxa entre els centres per veure oportunitats de col·laboració i les jornades han potenciat i consolidat aquesta xarxa".


Per la seva banda, la Dra. María Isabel GALVA, metge geriatra del Centre Sociosanitari Heliópolis de Sevilla, ha afirmat que "la implementació del pilotatge i de la prestació farmacèutica ha suposat un ardu treball al centre, però al final tot han estat avantatges. Hem fet realitat una demanda de fa temps: la coordinació amb els centres d'Atenció Primària i Atenció Hospitalària, i hem pogut accedir a recursos sanitaris que fins ara teníem limitats, com a fàrmacs que requereixen visat, nous anticoagulants o antibiòtics per via intravenosa d'ampli espectre, per exemple ".

De fet, en les Jornades s'han abordat els aspectes clau en el pilotatge, com la guia farmacològica com a element de qualitat, la prescripció electrònica i la intervenció de cures segons el grau de complexitat. I també s'han presentat casos d'èxit relacionats amb la nutrició i el tractament d'infeccions complexes en pacients i l'optimització de la teràpia en anèmia persistent. En aquest sentit, la Dra. GALVA ha explicat que "nosaltres vam iniciar el projecte d'optimització de la teràpia amb ferro oral i hem realitzat un programa d'entrenament del personal d'infermeria per administrar el ferro parenteral al centre, evitant la visita del pacient al hospital ".

Un centenar de farmacèutics i de professionals sanitaris de centres sociosanitaris no integrats o parcialment integrats al Servei Andalús de Salut (SAS) han pogut conèixer l'estratègia més activa que la CA està duent a terme en cronicitat i pacients pluripatològics.

De fet, l'objectiu de les Jornades ha estat crear un fòrum de debat comú per a professionals sanitaris de diferents àmbits sobre com millorar el treball transversal i multidisciplinari centrat en l'atenció integral del pacient, en línia amb l'estratègia de cronicitat de la Junta d'Andalusia .

A les Jornades també s'han organitzat tres tallers simultanis centrats en diferents temes: les estratègies en el maneig de pacients amb problemes de deglució; la càrrega anticolinérgica, deteriorament cognitiu i caigudes; i les eines per millorar l'adequació del tractament farmacològic a partir de l'anàlisi de diversos casos.

La trobada ha comptat amb la presència de Mª Ángeles Fernández, delegada territorial d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials a Sevilla; Manuel Ollero, coordinador del Procés Assistencial Integrat de Pacients pluripatològics de la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia; així com de diversos experts nacionals.


El Procés d'Atenció Integral (PAI) d'Andalusia

El perfil del pacient ha canviat en els últims anys, passant de crònic a crònic complex o pluripatològic, cosa que en els propers anys s'accentuarà a causa del progressiu envelliment de la població: el 2050 Espanya serà el tercer país del món amb la població més gran. Això exigeix un sistema sanitari centrat en el pacient i no en la malaltia, individualitzat, transversal i multidimensional.

A les Jornades s'ha presentat la tercera edició del Procés d'Atenció Integral (PAI), de la Junta d'Andalusia, que identifica un grup d'intervencions transversals comuns al conjunt dels pacients pluripatològics, com són les activitats de prevenció i promoció, l'activació i l'autogestió del pacient, l'activació de la xarxa de suport social, l'optimització farmacoterapèutica, la rehabilitació, la preservació funcional i cognitiva i la planificació anticipada de les decisions.