30/09/2016

LES NOVES DADES DESTAQUEN ELS POSSIBLES AVANTATGES DEL CTC (COCRISTALL DE TRAMADOL I CELECOXIB) COMPARAT AMB EL TRAMADOL SOL

Les noves dades, presentades per primera vegada en el 16è Congrés Mundial del Dolor, demostren el potencial clínic d'un nou analgèsic recentment incorporat a la cartera d'analgèsics en fase de desenvolupament de Mundipharma.
· En un estudi clínic de fase II, el cocristall de tramadol i celecoxib (CTC), dissenyat específicament unint dos analgèsics molt consolidats en una nova estructura en cocristalls, ha demostrat la seva capacitat per alleujar eficaçment el dolor en dosis més baixes, comparat amb el tramadol sol, i amb una millor tolerabilitat global. 1
· Els estudis preclínics i de farmacocinètica han demostrat que en cocristallizar el tramadol i el celecoxib en CTC s'optimitzen les propietats fisicoquímiques dels components, fet que genera sinergia i millora els perfils farmacocinètics respectivament.2,3, 4
· Malgrat que en les últimes dècades s'ha avançat en la recerca del dolor, segueix existint la urgent necessitat de desenvolupar nous analgèsics eficaços i ben tolerats.

Les noves dades, presentades per primera vegada en el 16è Congrés Mundial del Dolor a Yokohama (Japó), han demostrat els possibles avantatges de l'analgèsic de primera línia en cocristalls per al dolor agut, comparat amb el tramadol sol. Els resultats d'un estudi de fase II han demostrat que el CTC (cocristall de tramadol i celecoxib) 100 mg, 150 mg i 200 mg (que contenen 44 mg, 66 mg i 88 mg de tramadol respectivament), aporta un alleujament més gran del dolor que el tramadol sol (100 mg) en pacients amb dolor de moderat a intens després d'una cirurgia oral requerint extracció de ≥2 molars impactats. S'ha observat que l'alleujament del dolor dependent de la dosi amb el CTC s'associa a una tolerabilitat semblant (200 mg de CTC) o millor (50 mg, 100 mg i 150 mg de CTC) que 100 mg de tramadol sol.1


Aquests beneficis clínics es poden explicar a partir dels resultats de:

· Estudis de dissolució que han demostrat canvis en el perfil d'alliberament potencialment beneficiós des del punt de vista clínic del celecoxib (en augmentar la seva solubilitat) i del tramadol (en disminuir la seva concentració màxima), que es tradueix previsiblement en una farmacocinètica millorada. 5

· Un estudi preclínic dut a terme en rates, que va demostrar que el ctcsusp (cocristall de tramadol-celecoxib en una raó molecular de 1:1 en suspensió) generava sinergia en un model de dolor postoperatori sense augmentar els efectes adversos.2

· Estudis farmacocinètics, que van demostrar que la cocristal·lització de tramadol i celecoxib en CTC es traduïa en canvis en el perfil de farmacocinètica potencialment beneficiós des del punt de vista clínic per a cada principi actiu (tramadol i celecoxib), comparat amb el tramadol i el celecoxib disponibles en el mercat administrats com a combinació oberta.3 L'administració del CTC es va associar a una menor concentració plasmàtica màxima de tramadol i a un menor temps per assolir la concentració plasmàtica màxima de celecoxib.2

En conjunt, les dades dels estudis disponibles indiquen que el CTC proporciona una analgèsia eficaç en dosis menors de cadascun dels components, fet que podria millorar la tolerabilitat, i també un inici més precoç de l'alleujament del dolor, comparat amb el tramadol sol.3,2

El CTC és un analgèsic de primera línia en cocristalls amb una raó molecular de 1:1 d'hidroclorur de tramadol i celecoxib. El CTC ha estat desenvolupat per treure partit dels mecanismes d'acció complementaris de dos analgèsics ben coneguts com són el tramadol i el celecoxib. En cocristal·litzar tots dos components en el CTC s'optimitzen les seves característiques farmacocinètiques, comparat amb el tramadol i el celecoxib actualment comercialitzats, o la seva administració concomitant en combinació oberta.

El Dr. Harry Smith, director mèdic de Mundipharma International, va manifestar: "Estem molt il.lusionats amb els resultats d'aquests estudis del CTC. En optimitzar les característiques farmacocinètiques del tramadol i el celecoxib en el CTC, hem pogut demostrar que el CTC ofereix una analgèsia eficaç a dosis menors comparat amb el tramadol sol 3,4 , i tot això amb una millora de la tolerabilitat global".

El dolor agut és objecte d'una perspectiva multimodal per al tractament analgèsic eficaç. El CTC representa una perspectiva racional que combina analgèsics eficaços i ben implantats que actuen a través de vies antinociceptives i antiinflamatòries complementàries.

Cada any, milions de pacients pateixen dolor agut intens.6 Malgrat que en les últimes dècades s'ha avançat en la recerca del dolor, el control inadequat del dolor agut, per exemple en pacients amb traumatismes o sotmesos a intervencions quirúrgiques, segueix essent un problema comú.6,7,8,9

El control inadequat del dolor agut impedeix que els pacients duguin una vida normal, i es tradueix en visites repetides a urgències o al metge de capçalera.6,10 A més, exposa els pacients a diferents complicacions, crea patiment innecessari i també augmenta significativament els costos sanitaris.7 Ha quedat demostrat que el control inadequat del dolor agut pot degenerar en dolor crònic incapacitant. Fins en un 20% dels pacients, el control inadequat del dolor agut postoperatori podria derivar en un dolor crònic intens.7


Malgrat que els opioides són el tractament preferit en la majoria de casos de dolor agut intens, els seus efectes secundaris poden limitar-ne el seu ús i, per tant, la seva eficàcia clínica. Els opioides en dosis terapèutiques poden causar sedació, mareig, nàusees, vòmits, estrenyiment, tolerància i depressió respiratòria. 11

El CTC ha estat dissenyat específicament unint dos analgèsics molt consolidats en una nova estructura de cocristalls amb un perfil de farmacocinètica optimitzada, per la qual cosa alleuja eficaçment el dolor en dosis més baixes, comparat amb el tramadol sol, i tot això amb una millor tolerabilitat global.

"Mundipharma està compromesa en el desenvolupament de nous tractaments per ajudar els pacients a suportar millor el seu dolor, que segueix essent una àrea amb necessitats no cobertes. El CTC ja està demostrant que és un element important en la cartera d'analgèsics en fase de desenvolupament de Mundipharma, amb assajos de fase III actualment en curs", va concloure el Dr. Smith.Referencies Bibliográfiquess

1. Videla S, López-Cedrún J, Burgueño M, et al. Co-Crystal of Tramadol-Celecoxib: efficacy and safety results from a dose-finding, randomised, double-blind, multicentre, Phase II clinical trial in patients with moderate-to-severe acute pain due to an oral surgical procedure. IASP 2016; Yokohama, Japan: Abstract 2315. Poster Number PW 293
2. Merlos M, Portillo-Salido E, Brenchat A, et al. Administration of Tramadol and Celecoxib in a 1:1 Molecular Ratio Produces Synergistic Antinociceptive Effects in Postoperative Pain Models: Preclinical Rationale for Clinical Development of Co-Crystal of Tramadol-Celecoxib. IASP 2016; Yokohama: Abstract 2312. Poster Number PW 290
3. Gascón N, Videla S, Lahjou M, et al. Pharmacokinetic profile of multiple doses of Co-Crystal of Tramadol-Celecoxib: findings from an open-label, 4-period, 4-sequence, crossover, Phase I clinical trial in healthy male and female volunteers. IASP 2016; Yokohama, Japan: Abstract 2313. Poster Number PW 291
4. Gascón N, Videla S, Lahjou M, et al. Single-dose pharmacokinetic profile of Co-Crystal of Tramadol-Celecoxib: findings from an open-label, 4-period, 4-sequence, crossover, Phase I clinical trial in healthy male and female volunteers. IASP 2016; Yokohama: Abstract 2314. Poster Number PW 292
5. Almansa C, Mercè R, Tesson N, et al. Discovery and characterisation of a first-in-class Co-Crystal of Tramadol-Celecoxib in development for the treatment of moderate to severe acute pain. IASP 2016; Yokohama, Japan: Abstract 2310. Poster Number PW 289
6. Sinatra R. Causes and consequences of inadequate management of acute pain. Pain Med. 2010; 11(12): 1859-71.
7. Global Year Against Pain. What is the problem? Available at: http://www.iasp-pain.org/files/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/AcutePainFactSheets/1-Problem.pdf. Accessed September 2016.
8. Berben SA, Meijs TH, van Dongen RT, et al. Pain prevalence and pain relief in trauma patients in the Accident & Emergency department. Injury. 2008; 39(5): 578-85
9. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain. 2016; 17 (2): 131-57.
10. Mäntyselkä P, Kumpusalo E, Ahonen R, et al. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care. Pain. 2001; 89(2-3): 175-80.
11. Benyamin R, Trescot AM, Datta S, et al. Opioid complications and side effects. Pain Physician. 2008; 11 (2 Suppl): S105-20.