12/02/2014

MECENATGE PER LA BIOMEDICINA

Josep Esteve afirma que les inversions filantròpiques seran claus en la recuperació.

Després de diversos anys d'intenses retallades, la inversió espanyola en R+D va patir durant el 2012 la major caiguda de la dècada en despesa i investigadors, segons les últimes dades aportades per l'INE. Amb 13.391 milions d'euros, la despesa total en R+D el 2012 va suposar un retrocés de sis anys, ja que és una mica inferior al de 2007 (13.342 milions). Una situació que el president d'honor d'Esteve, el doctor Josep Esteve, va qualificar de "impròpia d'un país que aposta per la seva recuperació econòmica", durant l'acte d'inauguració del nou curs a la Reial Acadèmia de Medicina, celebrat fa uns dies.

Durant el seu discurs, Esteve va incidir en la necessitat de reformar la llei actual i adoptar mesures que afavoreixin les inversions filantròpiques i el micromecenatge com estratègies de finançament per a la investigació biomèdica i l'atracció de talent al nostre país. "L'actual manca de suport a la investigació per part de l'Estat constitueix una amenaça per al desenvolupament tècnic i científic del país. Cal trobar noves fonts de finançament que permetin iniciar i mantenir projectes, perquè podem enfonsar dècades d'esforç en pocs anys de penúria", ha sentenciat.

Amb tot, va advertir que per assolir aquest objectiu cal un canvi cultural, ja que, en termes generals, "la societat civil creu que la contribució en la R+D+I ha de ser només estatal i no hi ha una implicació ni consciència suficients per participar".

Per Esteve, el segon punt crític és l'insuficient suport legal i l'escàs incentiu fiscal a les donacions. Així, mentre a Espanya les donacions suposen una deducció del 25% en l'IRPF o un 35% en l'impost de societats, a França aquest percentatge puja al 65%, "Seria bo aconseguir aquesta deducció i estendre també les de particulars al 70% en l'IRPF. També haurien de contemplar les inversions de risc amb component filantròpic, és a dir, aquelles que busquen una rendibilitat modesta amb un objectiu social ", ha conclòs. En aquest sentit. Esteve va destacar la captació d'inversió privada que la Generalitat afavoreix mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, així com el paper de les fundacions i d'altres institucions sense ànim de lucre com la Fundació Cellex o la Fundació i Obra Social de la Caixa, entre d'altres.