17/05/2016

MUNDIPHARMA-PURDUE ARRIBA A UN NOU ACORD DE LLICÈNCIA AMB ESTEVE SOBRE ELS DRETS MUNDIALS DE LA SEVA NOVA MOLÈCULA PRIMERA EN LA SEVA CLASSE, L’ANTAGONISTA DEL SIGMA- 1 I ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DEL SEU DESENVOLUPAMENT

L'antagonista Sigma-1 (AS1) , és un nou tractament , primer en la seva classe amb un nou mecanisme d'acció per al maneig del dolor.

Els estudis de Fase II, pendents de publicació, donen suport a un perfil d'eficàcia favorable per al tractament del dolor neuropàtic.

Els resultats d'un programa ampli de Fase I van mostrar bona seguretat, tolerabilitat , farmacodinàmica i farmacocinètica.

Mundipharma-Purdue i ESTEVE van anunciar el 2015 un acord per desenvolupar una nova generació de medicaments per al tractament del dolor.

Mundipharma Medical Company Limited (Mundipharma) i la seva companyia independent associada, Purdue Pharma L.P. (Purdue) , han anunciat , després de la finalització d'estudis de Fase II, la llicència de Laboratoris Esteve, S.A.U. (ESTEVE) dels drets de desenvolupament clínic, regulador i comercial a nivell mundial, de la seva nova molècula per al tractament del dolor, l'antagonista del Sigma-1 (AS1 o MR309/E-52862)

Mundipharma-Purdue i ESTEVE són conscients que el maneig del dolor és encara un problema per resoldre i han mostrat el seu compromís per al desenvolupament de nous tractaments que ajudin els pacients a millorar aquest maneig. Amb la incorporació d'aquest actiu (MR309/E-52862) en el seu portafoli, Mundipharma-Purdue, amplien el creixement de la seva franquícia global en una àrea de profund coneixement i demostrada experiència.
MR309/E-52862 és un potent i molt selectiu antagonista del receptor Sigma-1 que pot resultar en una nova forma de tractar el dolor neuropàtic, una de les condicions de dolor més reptadores per la seva dificultat de tractament i maneig.
Els estudis inicials suggereixen que el nou mecanisme d'acció del MR309/E-52862 complementaria l'efecte analgèsic d'altres medicaments en el maneig del dolor, el que dóna suport al seu ús en combinació amb altres fàrmacs analgèsics. A més ofereix un gran potencial de millora sobre les opcions terapèutiques actuals, ja que en l'actualitat molts dels medicaments actuals estan vinculats a efectes adversos desagradables, eficàcia limitada, necessitat de dosis freqüents i/o ajustaments de dosi.
El MR309 / E-52862 s'uneix a Sigma -1 en el cervell i sistema nerviós central. Fins a la data, s'ha demostrat activitat in vitro i in vivo en múltiples models de dolor neuropàtic, incloent lesió dels nervis , neuropatia diabètica i la neuropatia perifèrica induïda per la quimioteràpia. Aquests estudis també han demostrat que existeix una relació directa entre dosi, ocupació del receptor sigma-1 en el cervell per MR309/E-52862 i l'activitat farmacològica.
Al programa clínic de Fase I, totes les dosis de MR309/E-52862 que es van testar van mostrar bona seguretat, tolerabilitat , farmacodinàmica i farmacocinètica ,
A més, s'han dut a terme amb MR309/E-52862, estudis clínics de Fase II en pacients amb neuropatia perifèrica de diferents etiologies ( incloent neuropatia diabètica, postquirúrgica i induïda per quimioteràpia ), així com amb dolor postoperatori agut moderat a sever. Els resultats estan pendents de publicació. Mundipharma-Purdue assumeixen ara el testimoni per fer avançar el programa MR309 E-52862 amb els estudis clínics addicionals que donin suport al desenvolupament en múltiples models de neuropatia, així com el seu futur registre i comercialització.

Antony Mattessich, Managing Director de Mundipharma International Limited en relació a l'aliança va comentar: "Estem tremendament il·lusionats amb l'oportunitat de desenvolupar tot el potencial de MR309/E-52862 i ajudar a pacients i professionals de la salut a millorar el maneig del dolor neuropàtic en una àrea amb una gran necessitat no coberta. MR309/E-52862 passa a ser un projecte clau en el nostre portafoli creixent en dolor i ve a sumar-se al nostre patrimoni i lideratge en l'àrea. També estem encantats d'ampliar la nostra associació amb ESTEVE. Aquesta col·laboració estratègica aprofita les fortaleses individuals de les nostres empreses. La nostra capacitat de portar productes a través del procés clínic, regulatori i comercial, complementa l'experiència d'ESTEVE en el descobriment de noves aproximacions per al tractament del dolor en el laboratori. Mundipharma, Purdue i ESTEVE estan igualment compromesos en l'impuls de la recerca en el maneig del dolor, pel que la nostra col·laboració és un ajust natural".

Albert Esteve, Conseller Delegat d'ESTEVE, va afirmar que "Aquesta aliança amb Mundipharma - Purdue, esperem que ajudi a que els pacients i professionals, tinguin accés a una nova generació de medicaments per al maneig del dolor. Junts, accelerarem el desenvolupament d'una nova molècula, primera en la seva classe, amb l'objectiu de fer realitat aquest nou mecanisme d'acció que ajudarà a mitigar el dolor. La nostra priorització i focus en un portafoli de noves entitats moleculars per a la mitigació i alleugeriment del dolor està donant resultats i aquest partenariat és una mostra d'això. L'aliança amb Mundipharma - Purdue , reforça i valida la nostra missió innovadora de R + D de noves entitats moleculars primeres en la seva classe que no és altra que ; contribuir a l'avenç de la ciència, a través de l'establiment de col·laboracions innovadores com aquesta, i resoldre problemes mèdics que a data d'avui no estan coberts i que tenen un elevat impacte social " .

El projecte Sigma ha estat objecte d'ajudes per part del Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, CDTI i ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER.