28/02/2017

NEIX EL PRIMER WEB-SÈRIE DE TELEVISIÓ EN DIABETIS PER MILLORAR LES HABILITATS DE COMUNICACIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS

Aquesta iniciativa, disponible al web Diabetis EON i amb el nom "24 hores", constarà d'un total de 10 capítols de periodicitat mensual.

La plataforma també inclourà diferents mòduls amb contingut teòric i pràctic on s'abordaran les principals complicacions del pacient amb diabetes.

Barcelona, 27 de febrer de 2017.- Diabetis EON (www.diabeteseon.com) ha llançat la primera web-sèrie de televisió sobre diabetis. Amb el títol de "24 hores" i un total de 10 capítols, el seu objectiu és que els professionals sanitaris implicats en l'atenció d'aquests pacients millorin les seves habilitats de comunicació. A més, Diabetis EON també ofereix una sèrie de mòduls on es treballen diferents complicacions micro i macro vasculars que afecten els pacients amb diabetis i que tenen un gran impacte en la seva qualitat de vida.

Diabetis EON neix fruit del compromís en cronicitat d'ESTEVE en col·laboració amb la Fundació de la Xarxa de Grups d'Estudi de la Diabetis (Fundació redGDPS), la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) i la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) per integrar la interacció de tots els professionals que intervenen en l'abordatge de la diabetis, de manera que es puguin prevenir o detectar més precoçment les complicacions de la malaltia, fer un seguiment continuat i, per tant, millorar la qualitat de vida dels pacients.

És un programa de capacitació en les habilitats de relació i comunicació més rellevants perquè els professionals puguin exercir millor la seva tasca diària. El web-sèrie "24 hores", que recrea el dia a dia dels professionals d'un centre de salut, consta d'un total de 10 capítols. Els continguts i els guions són obra de Teresa Baró, experta en habilitats de comunicació personal. Cada habilitat es treballa amb una metodologia de tres passos: observació de l'habilitat mitjançant el visionat d'un capítol, anàlisi de l'habilitat mitjançant l'escolta d'un àudio i, finalment, reconducció de l'habilitat amb la lectura d'un document.

Tot això amb la participació de metges, pacients, infermers i farmacèutics i un comitè científic integrat pel Dr. Josep Franch, de l'equip d'Atenció Primària Raval Sud de Barcelona i membre del patronat de la Fundació redGDPS; Dr. Jorge Navarro, de l'Hospital Clínic Universitari de València i membre del Grup de Diabetis de la semFYC; el Dr. Josep Massons, de l'equip d'Atenció Primària Mataró 7 de Barcelona i membre del Grup comunicació i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMfyc) i la semFYC; i la Dra. Sara Artola, del Centre de Salut José Marvá de Madrid i membre de la Fundació redGDPS i de la Societat Espanyola de Diabetis (SED).

Per al president de FEDE, Andoni Lorenzo "aquesta iniciativa no només ajuda a mostrar la diabetis des d'un punt de vista diferent i apostant per les noves eines de comunicació, en aquest cas, un web-sèrie; sinó que a més pot ser un instrument molt positiu de cara a millorar la comunicació i interacció entre tots els actors implicats en el tractament d'aquesta patologia".
Complicacions micro i macro vasculars en diabetis

Diabetis EON també ofereix mòduls que treballen específicament les principals complicacions dels pacients amb diabetis. Tot i que el diagnòstic d'aquesta malaltia se centra en els valors glucèmics, el seu principal impacte resideix en l'aparició de complicacions micro i macro vasculars, afavorides per desajusts glucèmics i que poden tenir conseqüències molt greus si no es detecten i controlen adequadament.

Segons el Dr. Josep Franch, de l'equip d'Atenció Primària Raval Sud de Barcelona i membre del patronat de la Fundació redGDPS, "la consecució dels objectius subrogats com el control dels factors de risc és important, però el punt de vista del pacient és fonamental perquè l'objectiu final de qualsevol intervenció és aconseguir que les persones amb diabetis tinguin la millor qualitat de vida possible. És per això que tenen un paper essencial en aquest programa. El pacient ha de manifestar quines són les seves pors i les seves esperances; ha d'expressar lliurement el que pensa per poder treballar junts amb aquest fi".

Cada mòdul contextualitzarà la complicació, explicarà la importància de prevenir-la i tractar-la, ressaltarà les dades més rellevants, millorarà les habilitats de comunicació amb el pacient i posarà en pràctica els coneixements adquirits. Cadascun consta d'una conversa amb un pacient que tingui la complicació (en vídeo), una infografia il·lustrativa, consells sobre com comunicar-se amb un pacient amb aquesta complicació, exercicis pràctics i materials descarregables.
Ja estan disponibles els dedicats a la retinopatia diabètica, la insuficiència cardíaca i la nefropatia diabètica i, properament, està previst afegir altres centrats en la cardiopatia isquèmica, la neuropatia i el peu diabètic, la arteropatia perifèrica i els accidents cerebrovasculars. Tots ells es complementaran amb formació teòrica i presencial a tallers.