10/07/2014

PROP DE 4.500 PERSONES S’HAN BENEFICIAT DE L’ACCIÓ SOCIAL D’ESTEVE

Segons les dades publicades a la Memòria de Sostenibilitat 2013

Barcelona, 11 de juliol de 2014. La Memòria de Sostenibilitat 2013 d'ESTEVE ha tornat a rebre la qualificació d'"A+". D'aquesta manera, i ja per setè any consecutiu, és l'única companyia farmacèutica del nostre país a qui se li atorga aquesta consideració. La qualificació "A+" està avalada per la Global Reporting Initiative (GRI), entitat internacional independent que lidera i fomenta l'elaboració, per part de les empreses, de informació transparent i verificable sobre la seva activitat. A més, implica que la Memòria 2013 conté el nombre màxim d'indicadors establerts per la GRI i que aquests valors han estat certificats per una empresa externa.

Compromís social amb els més desafavorits
ESTEVE du a terme diverses iniciatives d'acció social, tant per a països en vies de desenvolupament com per a la població més vulnerable del nostre país. Així, a l'any 2013, un total de 4.490 persones s'han beneficiat de l'acció social d'ESTEVE a partir de la seva col·laboració amb 23 entitats sense ànim de lucre, com per exemple els Bancs d'Aliments o Cáritas, entre d'altres.
ESTEVE també està adherida als deu principis del Pacte Mundial i als Objectius del Mil·lenni establerts per Nacions Unides. En aquest marc, la companyia ha posat en marxa el nou model de donació de medicaments destinats a hospitals, dispensaris metges, centres matern-infantils, centres d'acollida de malalts, orfenats i asils, de països en vies de desenvolupament. En total, el 2013 s'han realitzat 37 expedicions a 21 països a través de 33 ONGs.
Tanmateix, també participa en el Fons d'Ajuda Humanitària i d'Emergències de Farmamundi (FAHE), que el 2013 ha efectuat 10 intervencions en 8 països del món i que han beneficiat a 96.168 persones. Aquestes intervencions han atès emergències a Kenia, Síria i Filipines; post emergències a Mali i República Dominicana; i d'acció humanitària a Palestina, República Democràtica del Congo i Uganda.

Tenint cura del medi ambient
El 2013, les despeses i inversions industrials realitzades als diferents centres d'ESTEVE, aplicant criteris d'eficiència, així com les campanyes de sensibilització interna dutes a terme, han permès reduir les emissions de CO2 en un 15%, xifra equivalent a 4.159 tones.
ESTEVE també ha realitzat la compensació de 375 tones de CO2 mitjançant un projecte de reforestació a Chiapas (Mèxic), on té una planta química. Aquest projecte ha estat impulsat per ECODES en el marc de la iniciativa Cero CO2 i que suposa altres beneficis de tipus medi ambiental (conservació de la biodiversitat) i de tipus social (cooperació al desenvolupament de la població més vulnerable).


Accés directe a la Memòria de Sostenibilitat 2013