18/05/2014

SENSE INNOVACIÓ A MITJÀ TERMINI L’ACTIVITAT NO ES SOSTÉ

ALBERT Esteve Conseller delegat del Grup Esteve

El grup farmacèutic Esteve ha afrontat una severa reestructuració en el darrer any, després que la crisi i les retallades sanitàries dictades pel Govern fessin entrar en pèrdues al grup, llastat per la seva divisió farmacèutica. Fa poc menys d'un any, el grup va acordar amb el comitè d'empresa una retallada de la plantilla de 185 persones que li ha costat 18 milions d'euros. I, mentrestant, ha reforçat el seu negoci amb l'adquisició d'una cartera de 25 genèrics als Estats Units, mentre que té a punt la seva infraestructura industrial per a possibles creixements. Els dubtes, però, són de futur. I, sobretot, segons sosté el conseller delegat del grup, Albert Esteve, a Espanya.

- Es recupera el mercat espanyol del medicament?
Avui estem gairebé plans, el mercat baixa una mica, però clarament estables si ens comparem amb els nivells de reducció de fa un any, que eren del 18%. Si l'economia creix aquest any al voltant del 1%, és possible que desapareguin algunes tensions de regulació de preus a la baixa i regulacions addicionals. Si és així, en un o dos anys, podríem veure una tendència al creixement.

- Esteve es va veure especialment afectat. La seva facturació ha caigut en els últims anys fins a entrar en pèrdues.
Si . Entre 2010 i 2012 vam estar més afectats perquè dos dels nostres principals productes van perdre l'exclusivitat de la patent. És una variable sectorial.

- Creu que es podrà recuperar el mercat espanyol al nivell de fa cinc o sis anys?
Difícil. El mercat s'ha homologat a altres mercats de l'entorn occidental a causa de la introducció del genèric , i això no canvia. La tendència és que els genèrics continuïn cobrint al mercat occidental malalties que estan adequadament tractades per una categoria de medicaments que ja porten uns anys al mercat, ja sigui la hipertensió, el control del colesterol o la diabetis. Però hi ha altres teràpies de futur que no estan ben tractades, com l'oncologia, i en què es produiran grans avenços. Aquest serà un element de creixement i d'interès d'aquesta indústria.

- Diu que Espanya s'ha homologat a altres països occidentals. És un reconeixement que Espanya necessitava fer un canvi respecte a la seva estructura de consum de fàrmacs?
Si , però en part, perquè l'estructura del mercat tampoc era idèntica i no funcionava igual que en altres països. A Espanya, fins a l'any 2000, la introducció de genèrics era baixa. La Llei de patents i els preus als quals es pagaven alguns medicaments feien que el comportament fora anormal. El dels genèrics és un sector en creixement, però és molt volàtil, i hem de ser capaços de desenvolupar-nos i ser molt competitius.

- Els cinc gegants mundials del sector farmacèutic adverteixen en un informe de la morositat de les administracions a Espanya. És un argument compartit?

Si , és clar. Crec que es resoldrà, però sobretot afecta una part molt específica de la indústria, que és la que opera en els hospitals, i tampoc es tracta d'un problema nou. L'activitat de l'oficina de farmàcia no està tan afectada.

- Esteve inicià fa un any una important reestructuració.
Hi ha un canvi substancial en el mercat i nosaltres hem fet els deures. No es tracta només de fer un expedient de regulació. Les dinàmiques del mercat han canviat i ens hem hagut d'adaptar.

- Creu que ho han aconseguit?
En activitat farmacèutica ens hem hagut de reestructurar i adaptar-nos al nou context per garantir la inversió en R+D. Sense innovació, a mitjà termini, l'activitat farmacèutica en Espanya no és sostenible. La nostra voluntat és ser globals.

- Hi ha risc que les retallades d'infraestructura farmacèutica condicionin el futur?
Això ho sabrem en deu anys. Clarament s'han dedicat menys recursos d'R+D i el risc és que això és el que ha de alimentar les inversions amb què créixer a cinc o deu anys vista.
Esteve va comprar la cartera de genèrics de la nord-americana Cypress Pharmaceuticals.

-¿Aquest és el model a seguir?
Hi ha molta dinàmica en aquest sector. El nostre model de genèrics potser és peculiar, però pensem que és l'encertat. D'una banda, tenim una activitat de desenvolupament, fer genèrics que aportin algun element diferencial ; comptem amb plantes de producció i després venem (sota la marca Pensa). I estem també als Estats Units. És una política intel.ligent tenir cada vegada un portafoli més optimitzat i la compra de Cypress és això. Com en el mercat dels genèrics has de controlar molt bé els temps dels cicles de vida dels productes , que són curts per definició, i molt competitius en costos, el que hem de tenir és capacitat de desenvolupar portafoli i assumir el que el mercat t'exigeix. Cypress ens complementa : 25 nous productes, dels quals 16 estan en fase de desenvolupament. I això permet a la nostra filial nord-americana una important capacitat de substitució del portafoli en els propers tres o quatre anys.

- Llavors cada quatre anys estan obligats a fer adquisicions en genèrics ?
Si no ets capaç de renovar el teu portafoli amb investigació pròpia, has de comprar o llicenciar productes.

- Estan analitzant noves compres?
No, encara que la nostra gent està permanentment analitzant el mercat. En genèrics som una companyia que està d'entrada : només portem en el mateix des del 2006.

- Necessiten comprar plantes de producció ?
Si un analitza la nostra plataforma industrial comprèn que no necessitem comprar. Tenim quatre plantes en tres continents diferents i totes elles estan homologades per la FDA , i això quan hi ha moltes plantes que estan qüestionades. La nostra planta de la Xina, per exemple, està operativa a un terç de la seva capacitat.

- Sempre es parla de fusions en el mercat espanyol sense que es tanqui cap.
Que es busca amb una fusió ? Complementar-se. Jo crec que les empreses espanyoles no són complementàries. Nosaltres no veiem que hi hagi cap element de sinergia. Una altra cosa és que han de fer les companyies amb les seves línies de negoci. Una altra possibilitat seria crear una gran companyia per centrar-se en el mercat espanyol, però amb l'actual situació no té sentit.

- I obrir el capital d'Esteve ?
Hem decidit que no . Potser és una possibilitat de futur, però tenim un pla de negoci assumit per la família i ens sentim molt còmodes.