13/02/2017

UN MAL DESENVOLUPAMENT PULMONAR EN LA INFÀNCIA AUGMENTA EL RISC DE MPOC EN L’EDAT ADULTA

Actualment, un de cada dos casos d'MPOC correspon a pacients que no han arribat a desenvolupar el 100% de la seva capacitat pulmonar abans dels 30 anys.

La genètica, les infeccions, l'asma, la mala nutrició i, sobretot, l'exposició al tabac són factors que intervenen en aquest mal desenvolupament de la capacitat pulmonar.

Els pacients de MPOC tenen el doble de risc de patir malalties cardiovasculars i càncer de pulmó.

Barcelona, 13 de febrer de 2017.- El tabaquisme és la principal causa de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), sent responsable de més del 80% dels casos. Però no l'única. No haver desenvolupat al 100% la capacitat pulmonar a causa de infeccions per virus, una mala nutrició o asma en la infància, entre altres factors, predisposa a tenir MPOC en l'edat adulta [1]. Això és així en el 50% dels pacients. Amb un abordatge multidisciplinari, el simposi "La MPOC invisible. Elisis 17. Trobades per a la Innovació en Respiratori", organitzat per ESTEVE, els especialistes han debatut sobre la MPOC congènita, pediàtrica i en l'adult jove.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística[2] la MPOC és la quarta causa de mortalitat en la població adulta. Aquesta malaltia, progressiva, greu i invalidant, afecta el 10% de la població adulta, és a dir, a uns dos milions d'espanyols entre els 40 i els 80 anys, dels quals el 73% no està diagnosticat i no rep tractament[3]. Caracteritzada per una inflamació de les vies aèries davant de la inhalació de partícules i gasos nocius (principalment el fum del tabac), el seu principal conseqüència és una alteració permanent de la funció pulmonar i la pèrdua d'elasticitat de les vies respiratòries, dificultant la respiració, i la seva incidència augmenta amb l'edat.

"La MPOC sempre s'ha associat a l'edat. Això és i segueix sent així. Però un mal desenvolupament pulmonar també comporta un risc elevat de MPOC en l'edat adulta. En això intervenen factors com la genètica, una mala nutrició, asma o infeccions recurrents en la infància, el tabaquisme actiu o passiu" ha explicat el Dr. Àlvar Agustí, director de l'Institut Respiratori de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Guia GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) de consens mundial sobre l'abordatge de la MPOC. Entre el 20% i el 30% de les persones amb bona funció pulmonar però fumadores acaben tenint MPOC, però aquest percentatge és superior en aquelles amb mal desenvolupament pulmonar, sobretot si també són fumadors .

Per la seva banda el Dr. Pere Almagro, Coordinador de la Unitat de Pacients Crònics i Complexos de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Barcelona), ha puntualitzat que "anatòmicament el pulmó està completament desenvolupat, però la seva capacitat pulmonar no és la que correspondria a l'edat del pacient". És un tema que està d'actualitat. Tant, que la nova edició de la Guia GOLD4, ressalta per primera vegada la importància del paper del creixement i desenvolupament pulmonar anormal durant la gestació o la infància en l'augment del risc individual de desenvolupar MPOC. A més, el document també inclou estratègies per al tractament de comorbiditats importants com les cardiovasculars i destaca la importància del risc de futures exacerbacions.

L'objectiu del Simposi "La MPOC invisible. Elisis '17. Trobades per a la Innovació en Respiratori" és donar visibilitat a aquells temes que poden arribar a passar-se per alt en l'abordatge dels pacients amb MPOC. D'aquí el títol d'aquesta trobada, que a més va dirigit a tots els especialistes, no només de pneumologia, qui són els que estan més implicats en el tractament d'aquesta malaltia.

Després d'una exacerbació greu, el risc d'infart es multiplica per dos

Els pacients viuen molt de temps amb comorbiditats associades. La MPOC augmenta la predisposició a desenvolupar malalties cardiovasculars i càncer de pulmó i també incrementa la probabilitat de contraure infeccions recurrents de les vies respiratòries. El Dr.Agustíha explicat que "la MPOC provoca un estat inflamatori que afecta el pulmó però també a la resta de l'organisme, inclosos els vasos sanguinis. A més, cal tenir en compte que el tabac no només és el principal factor de risc de MPOC, sinó també de càncer de pulmó i de malalties cardiovasculars".

El Dr. Almagro ha afegit que els pacients amb una MPOC menys greu tenen més risc de morir de càncer o de malaltia cardiovascular que la població general. De fet, el seu risc de tenir diabetis, hipertensió o colesterol elevat comparat amb la resta de població és el doble. A més, s'ha comprovat que després d'una exacerbació el risc de tenir un infart de miocardi en les setmanes posteriors es multiplica per dos.

Les exacerbacions són episodis d'empitjorament dels símptomes que posen en perill la vida del pacient, accelerant el deteriorament de la seva capacitat pulmonar i condicionant la seva pitjor pronòstic i, a més, també generen un important consum de recursos sanitaris, com l'hospitalització i l'atenció a la Unitat de Cures Intensives. En el 50% dels casos es presenten després d'una infecció respiratòria. Segons el Dr. Almagro, les aguditzacions que requereixen atenció en urgències o ingrés hospitalari comporten una major caiguda de la funció pulmonar i un augment de la mortalitat en els 2 o 3 mesos posteriors. De fet, la mortalitat en MPOC està molt relacionada amb les exacerbacions, sobretot en els mesos posteriors.

En aquest punt, és important destacar els costos de la MPOC a Espanya, revisats en el document Estratègia en MPOC del Ministeri de Sanitat i Consum i que se situen entre els 750 i els 1.000 milions d'euros a l'any[5], inclosos els costos directes, indirectes i intangibles. Les exacerbacions també contribueixen de manera significativa a aquests costos, així com l'existència de comorbiditats, que poden generar un augment important.

La MPOC suposa una part important de les consultes de pneumologia però també en altres serveis. Per aquest motiu, el Simposi Trobades per a la Innovació en Respiratori d'ESTEVE s'ha dirigit a especialistes en Pneumologia, Medina Interna i Atenció Primària i tots aquells professionals de la salut que estan implicats en l'abordatge dels pacients amb MPOC.