Codi ètic

ESTEVE - Codi ètic

El nostre compromís es mantenir un diàleg transparent que generi confiança amb els nostres grups d'interès. Seguim les recomanacions del Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades, i incorporem la sostenibilitat i el compliance com a part fonamental de la nostra visió a llarg termini. Actuem de manera ètica, responsable i transparent, fent extensiva aquesta manera de treballar a tota la nostra cadena de valor.


Consulta el nostre codi ètic


Si vols realitzar qualsevol consulta o notificació de possible incompliment del Codi Ètic pots contactar-nos a través del correu postal:


Att. Direcció Auditoria Interna

Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta

08038 Barcelona

Vídeo del
Codi Ètic

El nostre Codi Ètic i els seus canals de comunicació, per realitzar consultes o notificacions de possibles incompliments, són elements clau per a la gestió ètica d'ESTEVE.

ESTEVE - Drets humans

Drets humans

A ESTEVE estem compromesos amb els 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. El respecte als Drets Humans està contingut al nostre Codi Ètic aplicable als nostres col·laboradors i tercers amb els qui ens relacionem. Aquesta responsabilitat de respectar els drets humans constitueix una norma de conducta mundial que apliquem a totes les empreses en tots els països on operem. Es tracta d'una responsabilitat addicional a la de l'acompliment les lleis i les normes nacionals dels drets humans.


Consulta la nostra política