Transferències de valor

Estem compromesos amb el progrés de l’assistència sanitària per part de les organitzacions i els professionals sanitaris. Per això, treballem per facilitar el seu desenvolupament professional, a traves de la formació, la investigació i el desenvolupament de tractaments que contribueixin a la millora de la salut de les persones. I ho fem d’acord al compromís de la industria farmacèutica a Europa i Espanya de transparència, contribuint a reforçar la confiança en el model i el valor de les col·laboracions.


 


Assumint el principi de Transparència i d'acord al Codi Espanyol de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica i al Codi de Transparència de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Esteve Pharmaceuticals, S.A desitja fer públiques les seves col·laboracions amb les organitzacions sanitàries i de pacients i amb els professionals sanitaris de conformitat amb allò indicat a la Nota metodològica.

Col·laboracions amb organitzacions de pacients:


Considerem al pacient el centre del sistema sanitari. Per aquest motiu, recolzem la tasca de diverses associacions de pacients.


- Col·laboracions 2019

- Col·laboracions 2018

- Col·laboracions 2017

Col·laboracions amb professionals sanitaris i organitzacions sanitàries:


La nostra col·laboració amb els professionals sanitaris i les organitzacions sanitàries va dirigida a la formació i a la investigació i desenvolupament de tractaments que contribueixin a respondre les necessitats que, en matèria de salut, té la societat.


- Nota metodològica

- Col·laboracions 2019   (Actualitzat el 14/07/2020)

- Col·laboracions 2018   (Actualitzat el 27/06/2019)

- Col·laboracions 2017   (Actualitzat el 28/06/2018)

Publicació de les transferències de valor


La publicació d'aquestes dades correspon a les obligacions de transparència derivades del Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica.


De la publicació de la informació no se'n deriva una habilitació general per que aquells que accedeixin al lloc web puguin realitzar un tractament addicional de les dades dels professionals, tals com el seu creuament amb les informacions publicades als llocs web d'altres associats.


ESTEVE ha adoptat nivells de seguretat per evitar la indexació de la informació a través de motors de cerca.