Transferències de valor

Estem compromesos amb el progrés de l’assistència sanitària per part de les organitzacions i els professionals sanitaris. Per això, treballem per facilitar el seu desenvolupament professional, a traves de la formació, la investigació i el desenvolupament de tractaments que contribueixin a la millora de la salut de les persones. I ho fem d’acord al compromís de la industria farmacèutica a Europa i Espanya de transparència, contribuint a reforçar la confiança en el model i el valor de les col·laboracions.


 


Assumint el principi de Transparència i d'acord al Codi Espanyol de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica i al Codi de Transparència de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Esteve Pharmaceuticals, S.A desitja fer públiques les seves col·laboracions amb les organitzacions sanitàries i de pacients i amb els professionals sanitaris de conformitat amb allò indicat a la Nota metodològica.

Col·laboracions amb organitzacions de pacients:


Considerem al pacient el centre del sistema sanitari. Per aquest motiu, recolzem la tasca de diverses associacions de pacients.


- Col·laboracions 2018

- Col·laboracions 2017

- Col·laboracions 2016

Col·laboracions amb professionals sanitaris i organitzacions sanitàries:


La nostra col·laboració amb els professionals sanitaris i les organitzacions sanitàries va dirigida a la formació i a la investigació i desenvolupament de tractaments que contribueixin a respondre les necessitats que, en matèria de salut, té la societat.


- Nota metodològica

- Col·laboracions 2018   (Actualitzat el 27/06/2019)

- Col·laboracions 2017   (Actualitzat el 28/06/2018)

- Col·laboracions 2016   (Actualitzat el 05/07/2017)

Així mateix, i d'acord amb el Codi de conducta sobre interaccions amb la comunitat sanitària de l'Associació Espanyola de Medicaments Genèrics (AESEG), ESTEVE fa públiques les transferències de valor de PENSA PHARMA, S.A realitzades a professionals sanitaris, organitzacions sanitàries i de pacients.


- Transferències de valor de Pensa Pharma, S.A.