Sostenibilitat

Gestió Ètica i Transparència

A Esteve, fidels a la nostra missió i als nostres valors, ens comprometem a crear valor compartit amb els nostres grups d'interès, a través d'una gestió responsable, que integri compromisos en els àmbits ètics, socials i ambientals, més enllà del que està legalment establert per contribuir a la sostenibilitat de la companyia i de l'entorn.

BON GOVERN I ÈTICA

Des dels òrgans de direcció d'ESTEVE promovem els principis de la Responsabilitat Social Corporativa en les activitats del grup, incorporant-les en la gestió i en la presa de decisions, i seguint les Bones Pràctiques de Govern Corporatiu.

El nostre Codi Ètic i els seus canals de comunicació, per realitzar consultes o notificacions de possibles incompliments, són elements clau per a la gestió ètica d'ESTEVE.

Si vols realitzar qualsevol consulta o notificació de possible incompliment del Codi Ètic pots contactar-nos a través dels següents canals:

CORREU POSTAL

Att. Direcció Auditoria Interna
Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta
08038 Barcelona

SOM MEMBRES, ENTRE ALTRES ENTITATS, DE

Transparència

El nostre compromís amb la transparència es materialitza amb la publicació anual de l'Informe de Sostenibilitat, el qual conté els resultats en els àmbits econòmic, ètic, social i ambiental. Aquest informe està realitzat seguint els estàndards internacionals del Global Reporting Initiative (GRI) i està verificat externament per un tercer independent.

Estem compromesos amb el progres de l'assistència sanitària per part de les organitzacions i els professionals sanitaris. Per això, treballem per a facilitar el seu desenvolupament professional, a través de la formació, la investigació i el desenvolupament de tractaments que contribueixin a la millora de la salut de les persones. I ho fem d'acord als compromisos de la Indústria farmacèutica a Europa i Espanya de transparència, contribuint a reforçar la confiança en el model i el valor de les col·laboracions.

COMPROMESOS AMB LES PERSONES

La nostra missió és contribuir a la salut i al benestar de la societat, i per això situem a les persones al centre de les nostres activitats i projectes, avui i en el futur.

SOCIETAT

Col·laborem amb diverses entitats i ens involucrem activament a través del voluntariat corporatiu.

Els nostres eixos d'actuació estan centrats en:

 • L'accés a la salut i promoció de hàbits saludables.
 • La inserció laboral de col·lectius més vulnerables.
 • La cura del medi ambient.
Esteve voluntariat corporatiu
Esteve pacients

PACIENTS, CLIENTS i PROFESSIONALS SANITARIS

El nostre esforç es dirigeix a:

 • Proporcionar productes i serveis que donin resposta a necessitats assistencials no cobertes i/o que aportin valor terapèutic significatiu per a la salut i el benestar de les persones.
 • Promoure hàbits de vida saludables.
 • Fomentar la recerca en malalties minoritàries i en aquelles prevalents als països en vies de desenvolupament.

EMPLEATS

SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT i SALUT

Treballem per que les persones que formen part de la companyia mantinguin i millorin la seva salut, el seu desenvolupament i la seva motivació:

 • Promovem la formació i el desenvolupament dels nostres col·laboradors
 • Garantim la igualtat d'oportunitats
 • Potenciem un entorn de treball inclusiu
 • Facilitem la flexibilitat i la conciliació entre la vida personal, familiar i laboral

La seguretat i la salut a Esteve es promouen amb la implementació d'un sistema de gestió certificat de Prevenció de Riscos Laborals (OHSAS 18001) que compta amb la certificació de TÜV Rheinland des de l'any 2004.

ESTEVE forma part de la xarxa europea d'empreses saludables i està adherida a la Declaració de Luxemburg, certificada com a empresa sana, segura i sostenible, comprometent-se a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el treball.

Esteve empleats
Esteve proveïdors

PROVEÏDORS

Promovem la responsabilitat en la nostra cadena d'aprovisionament:

 • Incorporant les Bones Pràctiques en RSC en els processos de compres
 • Fomentant, sempre que sigui possible, la contractació de proveïdors de proximitat per generar valor en les comunitats properes.

ESTEVE és membre de Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) i recolza els seus principis per la gestió responsable de la cadena de subministrament referent a la ètica, el treball, la salut i la seguretat, el medi ambient i els sistemes de gestió relacionats. Aquests principis es tenen en compte a l'hora d'avaluar els nostres proveïdors.

CONSULTAR PRINCIPIS PSCI

Algunes de les nostres accions:

 • Esteve col·labora donació medicaments ONG Farmamundi
 • Esteve col·labora vacunació infantil Aliança Gavi
 • Esteve col·labora Programa Cuidam
 • Esteve col·labora discapacitat Aula emprenedors
 • Esteve col·labora discapacitat Adecco
 • Esteve voluntariat ambiental
 • Esteve investigación malalties minoritàries síndrome Sanfilippo
 • Esteve habits saludables Diabetes a la carta

Algunes de les nostres accions:

 • Donació de medicaments

  A través de l'ONG Farmamundi, realitzem de forma anual donacions de medicaments a diversos països del Tercer Món. Seguim les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i les disposicions de l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS).

  Esteve col·labora donació medicaments ONG Farmamundi
  ONG Farmamundi
 • Vacunació infantil

  A través de la participació en l'Aliança GAVI, des del 2008 contribuïm a la vacunació de nens en països en vies de desenvolupament, ajudant a reduir la mortalitat infantil.

  Esteve col·labora vacunació infantil Aliança Gavi
  Aliança GAVI
 • Operació de nens del tercer món

  Participem en el Programa CUIDAM de l'Hospital de Sant Joan de Déu, possibilitant que nens del Tercer Món es traslladin a Barcelona per ser tractats amb els recursos mèdics i quirúrgics necessaris i altament especialitzats que els seus països d'origen no els hi poden oferir.

  Esteve col·labora Programa Cuidam
  Programa Cuidam
 • Aula d'Emprenedors per a persones amb discapacitat

  A través de la Fundació Prevent i ESADE, col·laborem a dotar a persones amb discapacitat dels coneixements necessaris per a la creació o la acceleració de la seva pròpia empresa, combinant la formació amb el mentoring.

  Esteve col·labora discapacitat Aula emprenedors
  Fundació Prevent i ESADE
 • Pla Família

  A través de la Fundació Adecco proporcionem un programa de suport i ajuda per a la integració laboral dels fills amb discapacitat d'empleats d'ESTEVE.

  Esteve col·labora discapacitat Adecco
  Fundació Adecco
 • Jornades Mediambientals

  Realitzem dues accions de voluntariat ambiental anuals, col·laborant en la restauració i millora d'espais naturals de proximitat als nostres centres.

  Esteve voluntariat ambiental
  Voluntariat
 • Recerca en malalties minoritàries. "Síndrome de Sanfilippo".

  Es centra en el desenvolupament d'una teràpia gènica pel tractament de la síndrome de Sanfilippo A, una malaltia que produeix problemes de deteriorament de l'estat mental i mort a una edat primerenca, per a la qual no existeix tractament específic disponible. També s'estan abordant teràpies per a la síndrome de Sanfilippo B i de Hunter.

  Esteve investigación malalties minoritàries síndrome Sanfilippo
  Síndrome de Sanfilippo
 • Consells de salut i hàbits saludables

  Les principals àrees terapèutiques de l'activitat farmacèutica d'ESTEVE compten amb iniciatives online amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat de servei al pacient i als professionals sanitaris. En elles s'ofereixen consells de salut i es promocionen hàbits saludables. Algunes d'elles són: www.diabetesalacarta.org, www.antesdeviajar.com

  Esteve habits saludables Diabetes a la carta
  Diabetis a la carta

Compromesos amb el medi ambient

A Esteve considerem clau cuidar el medi ambient per impulsar el benestar i la salut de tota la societat; abans, avui i per a les futures generacions.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

La responsabilitat d'ESTEVE amb el medi ambient es materialitza amb la implementació d'un sistema de gestió integral segons la norma ISO 14001, que es revisa periòdicament i que compta amb la certificació de TÜV Rheinland des del 2001.
Aquesta certificació comprèn tota l'activitat que desenvolupa ESTEVE, des de la R+D i la fabricació de principis actius fins a la fabricació i la comercialització de productes farmacèutics. A més de complir amb els requisits aplicables, tenim en compte els últims i més exigents criteris de gestió en medi ambient, més enllà de la legislació vigent.

GESTIÓ D'ENVASOS I RESTES DE MEDICAMENTS

El nostre compromís amb el medi ambient també inclou la recollida i tractament dels envasos i restes de medicaments que es generen a les llars, a través dels punts SIGRE a les farmàcies.

Esteve planta sostenible placas solares

REDUCCIÓ d'emissions DE GASoS amb efecte d'hivernacle

Estem compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, al 2009 ens vàrem adherir voluntàriament al programa de Nacions Unides “Caring for Climate”.

Voluntàriament ESTEVE porta a terme accions per reduir emissions de CO2 que permeten a la vegada minimitzar consums i reduir costos, incorporant-hi:

 • L'ús d'energies renovables
 • Millores en les instal·lacions
 • Comportaments i hàbits sostenibles

OPTIMIZACIÓ DE RECURSOS i REDUCCIÓ DE RESIDUS

Treballem per utilitzar els recursos de forma eficient i augmentar al màxim la reutilització i el reciclatge. Prevenim la contaminació mitjançant una gestió responsable de recursos i residus.

ESTEVE porta a terme accions de minimització en origen i manté un esforç constant per utilitzar els recursos més òptims, i si no, per optimitzar els processos productius per reutilitzar o minimitzar al màxim la seva generació, donant-los-hi el tractament més adequat segons cada cas.

 • Prevenim la contaminació mitjançant una gestió responsable de recursos i residus.
 • Minimitzem els residus en origen.
 • Optimitzem els processos productius per generar el mínim de residus.

Algunes de les nostres accions:

 • Esteve reciclatge medicaments SIGRE
 • Esteve energies renovables paques fotovoltaiques
 • Esteve contractació energia renovable
 • Esteve pla reducció emisiones CO2
 • Esteve campanya concienciació medi ambient
 • Esteve compensació emissions
 • Esteve auditories energètiques
 • Esteve plan de mobilitat sostenible
 • Esteve reciclatge medicaments SIGRE
 • Esteve compra paper FSC

Algunes de les nostres accions:

 • Campanyes de sensibilització ciutadana SIGRE

  Les Campanyes de comunicació que SIGRE desenvolupa estan supervisades per les Conselleries de Medi Ambient i compten amb el recolzament de les Conselleries de Sanitat, a més de la col·laboració dels diferents agents del sector farmacèutic: indústria, distribució i farmàcies.

  Esteve reciclatge medicaments SIGRE
  SIGRE
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques

  ESTEVE aposta per les energies renovables amb la instal·lació de 5.000 metres quadrats de plaques solars a la Planta de Martorelles, destinades a l'obtenció d'energia elèctrica per a l'autoconsum.

  Esteve energies renovables paques fotovoltaiques
  Energia renovable
 • Contractació d'energia verda

  ESTEVE utilitza en tots els seus centres a Espanya energia d'origen 100% renovable.

  Esteve contractació energia renovable
  Energia renovable
 • Inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

  Cada any realitzem l'inventari de les nostres emissions i amb aquests resultats elaborem el pla anual de reducció d'emissions de C02.

  Esteve pla reducció emisiones CO2
  Reducció de emisions CO2
 • Campanyes de sensibilització: Suma el teu gest, resta C02

  Campanya de sensibilització dirigida a tots els col·laboradors i orientada a la reducció d'emissions de CO2, on tot gest suma.

  Esteve campanya concienciació medi ambient
  Campanyes de sensibilització
 • Compensació d'emissions

  ESTEVE col·labora amb entitats de reconegut prestigi en la compensació d'emissions, a través de projectes en els països on tenim presència.

  Esteve compensació emissions
  Compensació d'emissions
 • Auditories energètiques

  Des del 2009 realitzem Auditories energètiques, implementant accions de reducció resultants d'aquestes Auditories.

  Esteve auditories energètiques
  Auditories energètiques©ticas
 • Pla de mobilitat Sostenible

  Des del 2012 ESTEVE ha implementat un Pla de Mobilitat Sostenible que inclou accions com ara compartir vehicle, utilitzar el transport públic, fomentar l'ús de la bicicleta, entre altres, amb l'objectiu de contribuir a la reducció d'emissions de CO2.

  Esteve plan de mobilitat sostenible
  Pla de mobilitat Sostenible
 • Reactiva, aprofitament de recursos

  Iniciativa implementada amb l'objectiu d'afavorir l'aprofitament d'equips o de determinats materials entre el personal d'ESTEVE o de fora de la companyia, per tal d'allargar la vida útil dels materials i evitar que es converteixin en residus. D'aquesta manera minimitzem l'impacte ambiental i incrementem l'acció social.

  Esteve reciclatge medicaments SIGRE
  Aprofitament de recursos
 • Compra de paper FSC

  ESTEVE garanteix que el paper que utilitza pels fullets i a les seves oficines té un origen en boscos ben gestionats.

  Esteve compra paper FSC
  FSC

El present lloc Web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i analitzar els hàbits de navegació de l'usuari. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació visitant la nostra política de cookies.

Política de prevenció i medi ambient

Fidels als nostres Valors, al nostre codi ètic i als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, en el que es refereix a les persones i a la protecció del medi ambient, el nostre compromís es concreta en els següents principis:

Staffan Schüberg
CEO ESTEVE
Setembre 2018