Pipeline

pipeline ESTEVE

Actualment el nostre portafoli de l'àrea de R + D comprèn:


- Noves Entitats Químiques en diversos camps, com és neurologia i analgèsia.


- Noves Teràpies Avançades per a malalties metabòliques hereditàries.


El nostre portafoli i aposta continuada per la R + D, conjuntament amb la nostra capacitat de fabricació, ens han permès obtenir la qualificació d ' "Excel·lent" dins del Grup A en el Pla Profarma (Pla de Promoció de la Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològics a la Indústria Farmacèutica) de forma ininterrompuda des de l'any 1986.


ESTEVE desenvolupa diversos programes, que es troben en diverses fases de investigació i desenvolupament.

Noves entitats químiques Teràpia gènica

Dolor agut, moderat a sever

E-58425: nou first-in-class co-cristal de tramadol i celecoxib

Actualizació Desembre 2021:


- Estat: Aprobat per part de la Food and Drug Administration (FDA) per a comercialització als EE.UU.


- Dossier per autorització de comercialització presentat a l'Agència Espanyola (AEMPS), agència italiana (AIFA) i agència portuguesa (Infarmed), mitjançant un procés descentralitzat en el qual Espanya actua com a Estat membre de referència.

Dolor Neuropàtic

E-52862: NEQ, first-in-class, antagonista selectiu receptor Sigma-1

Mucopolisacaridosis Tipus IIIA

EGT-101: teràpia gènica first-in-class amb vector AAV-9 administrada en dosis única via intraventricular en LCR

Informació general sobre la Síndrome de Sanfilippo Tipus A o mucopolisacaridosi (MPS) IIIA.    Més informació

Malalties relacionades amb Dolor (Confidencial)

MUMO-1: NEQ, first-in-class, amb mecanisme d'acció multimodal, que inclou antagonisme de Sigma-1

Mucopolisacaridosis Tipus IIIB

EGT-201: teràpia gènica first-in-class AAV-9

Mucopolisacaridosis Tipus II

EGT-301: teràpia gènica first-in-class AAV-9

Confidencial

MUMO-5: nova molècula, first-in-class amb mecanisme d'acció multimodal

Malalties Lisosomales (Confidencial)

Teràpia gènica first-in-class

Malalties Neurodegeneratives (Confidencial)

Plataforma de nous agonistes i antagonistes Sigma-1

Projectes interns de R+D amb finançament públic


Els projectes interns desenvolupats en col·laboració amb múltiples centres han estat finançats majoritàriament amb recursos propis d'ESTEVE, als quals s'han afegit ajudes públiques competitives. ESTEVE no ha sol·licitat ni rebut mai finançament d'associacions de pacients ni particulars.


E-52862 ha tingut ajuda per part del Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a la validació clínica en dolor neuropàtic, així com els projectes Multimodal-1, Multimodal 2, Multimodal 3, Multimodal 5 i Sigma-1 noves indicacions, que també han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


El projecte E-58425 ha tingut una ajuda concedida per l'Agència de Competitivitat de l'Empresa (ACC1O) de la Generalitat de Catalunya en el marc de la línia de préstecs a projectes d'innovació industrial i desenvolupament experimental a través de l'ICF (Institut Català de Finances).


El projecte Sanfilippo ha tingut ajudes amb càrrecs al pressupost de despeses del Ministeri d'Economia i Competitivitat i al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en convocatòries competitives del Govern d'Espanya per a projectes de recerca, en les quals el projecte va ser reconegut per la seva excel·lència científica.


El projecte Phenopain (Desenvolupament de Models Fenotípics In vitro de Dolor i la seva Aplicació al Garbellat de Compostos d'Alt Rendiment) té com objectivo la generació de models traslacionales in vitro per a la seva aplicació a descobriment de fàrmacs per a predir el perfil terapèutic de nous fàrmacs en dolor.


Phenopain ha rebut finançament de programa REPTES-COL·LABORACIÓ del Ministeri d'Economia i Competitivitat i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europea de Desenvolupament Regional (FEDER).