La nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats dels pacients

La nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats dels pacients

Ens preocupa no només el que fem, sinó també com ho fem

Ens preocupa no només el que fem, sinó també com ho fem

ESTEVE en xifres(2022)

644 M
d'euros en
vendes netes

+ 48 països
amb presència
directa i indirecta

+ 1.800
treballadors a
tot el món

+90
anys
d'experiència

100
productes propis
(119 total al portfolio)

7 milions de pacients
impacte dels nostres
productes i activitats

Els nostres valors

Les persones importen

RECONEIXEM i PREMIEM enfocaments i comportaments innovadors, respectant les contribucions de tots els empleats. Ens comprometem a donar resposta a les necessitats dels nostres pacients, que són la nostra raó de ser.

Transparència

Creiem que la TRANSPARÈNCIA ens porta a la CONFIANÇA i que ambdues són pilars fonamentals per a una col·laboració honesta i productiva. Acceptem que de vegades guanyem i de vegades aprenem.

Rendim comptes

Actuem amb INTEGRITAT i RENDIM COMPTES. Sempre ens responsabilitzem de les nostres decisions i de la nostra feina, fent el correcte de la manera correcta.