Reaccions adverses

Reaccions adverses ESTEVE

La Farmacovigilància és l'activitat de salut pública que té com a objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos de l'ús dels medicaments una vegada autoritzats, permetent així el seguiment dels possibles efectes adversos als medicaments.


En el cas que vulguis comunicar una possible reacció adversa relacionada amb qualsevol dels nostres productes, contacta, si us plau, amb el teu metge o farmacèutic o bé pots seguir una d'aquestes 3 opcions:

Notificar a la AEMPS mitjançant el següent enllaç: www.notificaram.es

Enviar un email al departament de Farmacovigilància de ESTEVE: pharmacovigilance@esteve.com

Formulari de notificació


Les dades marcades amb * s'ha d'omplir obligatòriament.


NOTIFICACIÓ DE SOSPITA DE REACCIÓ ADVERSA A MEDICAMENTINFORMACIÓ SOBRE EL PACIENTINFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTEINFORMACIÓ SOBRE LA REACCIÓ ADVERSA


ALTRA INFORMACIÓLes dades marcades amb * s'ha d'omplir obligatòriament.


NOTIFICACIÓ DE SOSPITA DE REACCIÓ ADVERSA A MEDICAMENTDADES DE CONTACTE DEL PROFESSIONAL SANITARIINFORMACIÓ SOBRE EL PACIENTHISTORIA CLÍNICAINFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTEINFORMACIÓ SOBRE MEDICACIÓ CONCOMITANTINFORMACIÓ SOBRE LA REACCIÓ ADVERSA


Indica si s'ha produït alguna de les següents situacions


DesenllaçALTRA INFORMACIÓTancar

Informació bàsica sobre Protecció de Dades


Responsable Esteve Pharmaceuticals, S.A., amb N.I.F. A-08037236 i domicili social a Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta, 08038, Barcelona, Societat Unipersonal.
Més info
Finalitat i legitimació Analitzar, remetre i comunicar a les autoritats sanitàries la informació sobre les sospites de reaccions adverses, així com realitzar un seguiment de la notificació. La base jurídica per a realitzar aquest tractament de dades és la nostra obligació legal de dur a terme el tractament conforme a la legislació reguladora de la farmacovigilància (art. 6.1.c RGPD), en connexió amb la limitació de la prohibició de tractament de dades de salut per la concurrència de raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública i la garantia d'elevats nivells de qualitat i seguretat dels medicaments i productes sanitaris (art. 9.2.i RGPD).
Més info
Destinataris Les seves dades podran ser comunicades a les societats del grup ESTEVE, així com a empreses amb les que mantenim acords de llicència de comercialització i a tercers per al compliment d'obligacions legals.
Més info
Drets Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, a més d'altres drets, segons es detalla a la informació addicional.
Més info
Informació adicional Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat