DEMÈNCIA

Recomanacions per al cuidador i el pacient amb demència


Guies amb les recomanacions per als diferents estadis de la malaltia d'Alzheimer, lleu, moderat i avançat.


Cadascuna de les tres guies pretén resoldre les inquietuds ajusto a cada etapa de li malaltia, des de la resolució de dubtes amb aportació de consells bàsics en l'etapa lleu, passant per recomanacions pràctiques sobre les diferents activitats de la vida diària en l'estat moderat de la malaltia, fins a informació bàsica sobre les ajudes socials i assistencials en l'etapa avançada.


Alzheimer en estadi lleu

Alzheimer en estadi lleu

Aquesta guia pretén resoldre els dubtes entorn d'aquesta etapa i aportar els consells bàsics per a facilitar la vida quotidiana de pacients i familiars.

Alzheimer en estadi moderat

Alzheimer en estadi moderat

Aquesta guia aporta recomanacions pràctiques sobre les diferents activitats de la vida diària: higiene, alimentació, comunicació, seguretat, etc., que seran de gran ajuda per al cuidador.

Alzheimer en estadi avançat

Alzheimer en estadi avançat

En aquesta guia es recull la informació bàsica sobre les ajudes socials i assistencials a les quals poden optar les persones que es troben en aquesta situació de dependència i els seus familiars.

ESTEVE - Guia per a familiars de pacients amb demència per cossos de Lewy

Guia per a familiars de pacients amb demència per cossos de Lewy


La Demència per Cossos de Lewy (DCLW) és una variant de la demència que no és popularment coneguda com pogués ser l'Alzheimer o el Parkinson, però que, no obstant això, cada vegada està més present en la nostra societat.


Aquesta guia pretén transmetre els símptomes que poden aparèixer durant la malaltia, així com les pautes a tenir en compte pels familiars per al seu tracte diari.


Per a això s'ha estructurat cada capítol en tres parts: l'experiència del pacient, la de la família i els comentaris i aclariments que aporta el neuròleg.


Descarregar material

Descarregar material (versió en anglès)

ALZHEPLAN


Programa d'informació i suport per a cuidadors/familiars de malalts amb demència.


Dirigida a persones que tenen al seu càrrec malalts amb demència, oferint-los unes pautes per a la seva autocura i informació bàsica sobre la patologia. L'objectiu: orientar-los en el tracte, en atencions i en necessitats que precisin.


El coneixement de la demència i les seves implicacions ajudaran al cuidador a l'hora d'entendre i actuar en situacions quotidianes i crítiques amb el pacient. L'objectiu és que el cuidador aconsegueixi conviure i tractar la malaltia amb èxit, fet que tindrà un impacte positiu en l'estat físic i psíquic tant del pacient com del cuidador.


Accedir

ALZHEPLAN

Quaderns d'exercicis d'estimulació cognitiva


Elaborats pels professionals del Centre de Prevenció de la Deterioració Cognitiva (CPDC) de l'Institut de Salut Pública de Madrid i concebuts perquè els pacients diagnosticats de deterioració cognitiva lleu (DCL) realitzin estimulació cognitiva en el seu propi domicili.


 
Quadern nº 3

Quadern nº 3.

Aquest quadern és el més difícil dels editats. Està pensat especialment per a la deterioració cognitiva incipient o lleu, i també és aplicable a individus amb alta escolaritat.

Quadern d'activitats de la vida diària

Activitats diàries

Els exercicis d'aquest quadern busquen ser una ajuda que ens permet ser independents, per a poder moure'ns pel nostre entorn i poder fer les activitats bàsiques necessàries en el dia a dia.

El present contingut té caràcter orientatiu i divulgatiu, i no pretén reemplaçar el diagnòstic realitzat per un professional sanitari, per la qual cosa no s'ha de sotmetre a tractaments ni seguir consells sense dirigir-abans a un professional sanitari. Davant de qualsevol dubte respecte al seu contingut, adreçis al seu professional sanitari.