La nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats dels pacients

La nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats dels pacients

Ens preocupa no només el que fem, sinó també com ho fem

Ens preocupa no només el que fem, sinó també com ho fem

ESTEVE en xifres(2019)

472 M d'euros en vendes netes

PROFORMA 2019
Vendes Netes*
(incloent Riemser**)

45 M d'euros en inversió en R+D

75% de las vendes son internacionals

Més de 1.700 col·laboradors

(Incloent Riemser**)

* Xifres per a 2019 sense activitat de genèrics.
** Riemser va ser adquirida al febrer de 2020

Els nostres valors

Les persones importen

Reconeixem i premiem els comportaments i enfocaments innovadors. Respectem les contribucions de tots els empleats.

El pacient, al centre

Mai perdem de vista la nostra raó de ser: donar resposta a les necessitats dels pacients.

Transparència

Creiem que la transparència ens porta a la confiança i que ambdues són pilars fonamentals per a una col·laboració honesta.

Rendim comptes

Actuem amb integritat i remdim comptes. Som responsables de les nostres decisions i del nostre treball, i de fer sempre el correcte de la forma correcta.