Transferències de valor

Estem compromesos amb el progrés de l'assistència sanitària per part de les organitzacions sanitàries, les organitzacions de pacients i els professionals sanitaris. Per aquest motiu, treballem per facilitar el seu desenvolupament professional a través de la formació, la investigació i el desenvolupament de tractaments que contribueixin a la millora de la salut de les persones. I ho fem d'acord amb el compromís de transparència de la indústria farmacèutica a Europa i a Espanya, que contribueix a reforçar la confiança en el model i el valor de les col·laboracions.


 


Tot assumint el principi de Transparència i d'acord amb el Codi espanyol de bones pràctiques de la indústria farmacèutica i el Codi de l'EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), Esteve Pharmaceuticals, S.A vol fer públiques les seves col·laboracions amb les organitzacions sanitàries, les organitzacions de pacients i els professionals sanitaris d'acord amb el que s'indica a la Nota metodològica.

Col·laboracions amb organitzacions de pacients:


Considerem que el pacient és el centre del sistema sanitari. Per aquest motiu, donem suport a la tasca de diverses organitzacions de pacients.


- Col·laboracions 2022

- Col·laboracions 2021

- Col·laboracions 2020

Col·laboracions amb professionals sanitaris i organitzacions sanitàries:


La nostra col·laboració amb professionals sanitaris i organitzacions sanitàries va encaminada a la formació i la investigació i el desenvolupament de tractaments que contribueixin a satisfer les necessitats que té la societat en matèria de salut.


- Col·laboracions 2022   (Actualitzat el 30/06/2023)

- Col·laboracions 2021   (Actualitzat el 23/06/2022)

- Col·laboracions 2020   (Actualitzat el 25/06/2021)

Publicació de les transferències de valor


La publicació d'aquestes dades correspon a les obligacions de transparència derivades del Codi de bones pràctiques de la indústria farmacèutica.


De la publicació de la informació no se'n deriva una habilitació general per tal que qui accedeixi al lloc web pugui dur a terme un tractament addicional de les dades personals de professionals sanitaris, com, per exemple, l'encreuament de dades publicades als llocs web d'altres associats.


ESTEVE ha adoptat nivells de seguretat per evitar la indexació de la informació a través de motors de cerca.