Codi de Tercers

ESTEVE - Codi de Tercers

El Codi de Tercers d'ESTEVE incorpora els valors i les conductes essencials que han de complir tots els proveïdors, joint ventures i altres persones que col·laboren amb nosaltres, amb qui ens relacionem. A més, esperem que al seu torn, aquests grups d'interès obliguin els seus propis col·laboradors a complir els estàndards relatius a aquests principis.


El nostre Codi de Tercers s'ha inspirat en el Codi de Conducta d'ESTEVE i recull els principis de la Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), els deu principis del Pacte Mundial de l'ONU i els convenis fonamentals de l'Organització Internacional del Treball.


Consulta el nostre Codi de Tercers


Per a realitzar qualsevol consulta o notificació de possibles incompliments del Codi de Tercers pots fer-lo mitjançant les següents vies:


• La web:   https://esteve-codeofconduct.i2-ethics.com


• Correu postal:

Ethics Channel, Apartado de Correos 17
28220 Majadahonda, Madrid (España)


• Telèfon:   A petició prèvia i expressa del denunciant mitjançant l'emplenament del formulari web

Consulta la Política del Canal Ètic


Vídeo del Codi de Terceres Parts d'ESTEVE