Codi de Conducta

ESTEVE - Codi de Conducta

En el nostre Codi de Conducta establim els principis específics i la filosofia que han de regir totes les nostres accions. Aquest document descriu els compromisos que han de complir les persones que treballen a ESTEVE. Sense excepció.


Actuem de manera ètica, responsable i transparent, i aportem aquesta manera de treballar a tota la nostra cadena de valor.

Consulta el nostre Codi de Conducta


Si vols fer alguna consulta o enviar una notificació d'un possible incompliment del Codi de Conducta, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de:


• La web:   https://esteve-codeofconduct.i2-ethics.com


• Correu postal:

Ethics Channel, Apartado de Correos 17
28220 Majadahonda, Madrid (España)


• Telèfon:   A petició prèvia i expressa del denunciant mitjançant l'emplenament del formulari web

Consulta la Política del Canal Ètic


Vídeo del
Codi de Conducta

El nostre Codi de Conducta i els seus canals de comunicació, per fer consultes o notificacions de possibles incompliments, són elements clau per a la gestió ètica d'ESTEVE.