El nostre compromís

A ESTEVE estem compromesos amb la generació de valor amb els nostres grups d'interès, mitjançant una gestió responsable, integrant la nostra visió i missió en un pla estratègic en el marc dels nostre valors i principis per donar resposta amb els nostres productes i serveis per la cura de les persones i les necessitats dels pacients. A més, estem compromisos amb l'Agenda 2030 i amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, principalment al referent als aspectes de govern, social i mediambiental.

Transparència en transferències de valor i col·laboracions

Transparència en transferències de valor
i col·laboracions

CONSULTAR

Posicionament en canvi climàtic

A ESTEVE tenim identificat el Canvi Climàtic com un tema material i estratègic per a la companyia.


Estem compromesos amb la mitigació i adaptació del canvi climàtic mitjançant la generació d'energia renovable per l'autoconsum en els nostres centres, la incorporació de mesures d'eficiència energètica per a reduir consums, la implementació d'accions d'economia circular, la promoció d'accions de mobilitat sostenible, la implementació de campanyes de conscienciació i reportar els nostres resultats amb transparència.


Consultar posicionament en canvi climàtic

ESTEVE - Posicionament canvi climàtic
ESTEVE - Gestió responsable de la cadena de subministrament

Gestió responsable de la cadena de subministrament

ESTEVE és membre de Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) i recolza els seus principis per la gestió responsable de la cadena de subministrament referent a la ètica, el treball, la salut i la seguretat, el medi ambient i els sistemes de gestió relacionats. Aquests principis es tenen en compte a l'hora d'avaluar els nostres proveïdors.


Consultar principis PSCI

Seguretat, Salut, Benestar i Medi Ambient

El nostre compromís amb els treballadors i amb el medi ambient es materialitza amb la implementació de sistemes de gestió segons les normes ISO 14001 i ISO 18001, que es revisen periòdicament i compten amb la certificació de TÜV Rheinland.


L'activitat d'ESTEVE cobreix tot el cicle de vida del medicament, des del descobriment i el desenvolupament de nous medicaments, fins a la fabricació i comercialització i disposa de sistemes de gestió de seguretat, salut i medi ambient certificats en les normes ISO 14001 i OHSAS 18001, en totes les seves activitats industrials, comercials i de investigació pròpies d'Espanya, Mèxic i Xina.


Consultar la política

ESTEVE - Política seguretat, salut, benestar y medi ambient