26/03/2014

ESTEVE, SEMI I SEMFYC CREEN CRONEXA, UNA ALIANÇA QUE DESENVOLUPARÀ NOVES ESTRATÈGIES PER ATENDRE LES NECESSITATS REALS DEL PACIENT CRONIC

L'objectiu és generar una nova visió en els professionals de la salut en l'abordatge de la malaltia crònica, un dels principals reptes del sistema sanitari.

CRONEXA, centrada en el pacient pluripatològic, desenvoluparà activitats en investigació, innovació, educació, formació científica i sanitària, alineades amb els plans de cronicitat del SNS.

A més d'activitats presencials, tindrà en www.cronexa.com el seu punt de trobada virtual i accessible a tots els professionals de la salut.

ESTEVE, la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) acaben de formalitzar un acord que, sota el nom de CRONEXA, desenvoluparà noves actuacions per facilitar la implementació de les noves estratègies de cronicitat del SNS i les seves CCAA. L'objectiu d'aquesta aliança, pionera entre aquestes dues societats científiques i una companyia farmacèutica, és facilitar un canvi tant en la visió dels professionals sanitaris com la transformació de l'actual model assistencial, basat en l'atenció d'aguts, per assolir l'excel.lència en l' abordatge dels pacients crònics i contribuir a la sostenibilitat futura del sistema sanitari. Durant 2014, CRONEXA, que s'ha presentat al VI Congrés Nacional d'Assistència Sanitària al Pacient Crònic celebrat a Sevilla, se centrarà en el pacient amb diverses malalties cròniques.

En aquests moments el sistema sanitari està majoritàriament dissenyat i orientat a l'atenció de processos aguts (infeccions i malalties transmissibles ...) però cal reorientar cap a l'atenció de les malalties cròniques (diabetis, dolor, malalties cardiovasculars, del sistema nerviós, etc .... ), que ja són el principal motiu de mort i discapacitat en el món i la primera causa de despesa sanitària a Espanya, suposant dues terceres parts del mateix. A més, segons l'OMS, el 2020 el 78% dels espanyols tindrà una patologia crònica, amb les corresponents conseqüències per al sistema sanitari.

Aquest és el principal repte a què s'enfronta el Sistema Nacional de Salut (SNS), la solució requereix la participació activa i el compromís de tots els grups d'interès, des de l'administració fins als professionals de la salut i els mateixos pacients.
Precisament aquest és l'objectiu de CRONEXA, l'aliança estratègica que acaben de formalitzar ESTEVE, la SEMI i la semFYC amb el lema Avançant junts en cronicitat i que funcionarà com una plataforma virtual que vol convertir-se en referent en aquest àmbit: facilitar la implementació de les noves estratègies d'atenció al pacient crònic que facilitin la generació d'un canvi en l'actitud dels professionals sanitaris, que permeti avançar en l'excel.lència de l'abordatge de la cronicitat i que, al seu torn, comporti un canvi en el model assistencial que permeti les màximes garanties d'efectivitat clínica i sostenibilitat.

En paraules del Dr Pere Fernández, Medical Corporate Development d'ESTEVE "Es tracta d'ajudar als professionals sanitaris a adquirir noves capacitats i formes d'organització que els permetin afrontar amb la màxima eficiència i qualitat, la realitat de les malalties cròniques en la seva activitat clínica diària."

"Al mateix temps, una aliança com Cronexa, ens permetrà també conscienciar a les persones amb malalties cròniques, eix central del sistema, de la importància de la seva participació activa i la seva imprescindible compromís amb l'autogestió de les mateixes".CRONEXA: Línies d'actuació

Des de CRONEXA es desenvoluparan projectes que permetin generar i gestionar coneixement en la gestió del pacient crònic, els quals estaran alineats amb les estratègies d'abordatge de la cronicitat establertes en el SNS.

Les línies directrius de l'acord a tres bandes entre ESTEVE, SEMI i semFYC consisteixen, bàsicament, en la gestió del coneixement mitjançant un projecte formatiu dirigit als professionals sanitaris, la difusió de les estratègies, plans, models i experiències en aquest àmbit, la recerca i la innovació.

Al llarg de 2014 el pacient pluripatològic serà el focus central de CRONEXA. En aquest sentit, s'han marcat quatre grans línies específiques d'actuació. La primera és l'ús racional dels medicaments, amb especial atenció a l'adherència dels pacients a les recomanacions dels professionals sanitaris. La segona és la relació i la comunicació dels professionals amb el pacient. La tercera, l'atenció basada en la consecució dels objectius de salut i, finalment, la quarta consisteix en la identificació de les necessitats dels diferents agents que intervenen en el sistema en l'abordatge de la cronicitat.

El Dr Josep Basora, president de la semFYC assenyala: "El sistema de salut s'ha orientat cap a la malaltia aguda i ara s'ha de focalitzar en la crònica, que té unes característiques i necessitats molt diferents. Els metges de família sempre hem atès malalties cròniques, però cada vegada són més freqüents i els resultats obtinguts quant a grau de control són millorables. Les claus per millorar el grau de control estan en millorar l'adherència terapèutica i evitar la inèrcia clínica ".

"Hi ha noves formes de gestió de les malalties cròniques que han donat bons resultats. Dos exemples són el model de l'Chronic Care i el de Kaiser Permanent. Entre els elements claus a millorar hi ha la estratificació del risc del pacient, que permet identificar aquells de major risc i que necessiten atenció més individualitzada, d'aquells de menor risc on la capacitació i autonomia del pacient són fonamentals. Un altre element clau és millorar la comunicació. Entre professionals, a través de la història clínica electrònica única, i amb el pacient a través de presa de decisions compartida. En la malaltia crònica el pacient és un component més de l'equip de salut, ja que les decisions que pren són transcendentals per al control de la malaltia. Per això ha d'estar informat i motivat per realitzar els canvis que siguin importants per millorar o mantenir la seva salut. En definitiva estar capacitat per manejar la malaltia i adaptar-la al seu dia a dia. Els serveis socials adquireixen cada cop més rellevància en el seguiment de la malaltia crònica i la seva integració és necessària per donar una resposta adequada a les necessitats dels pacients", afegeix.


El Dr Bàssora comenta que el paper del farmacèutic és clau, "especialment a la farmàcia comunitària en la detecció de la falta d'adherència a la medicació o en les possibles interaccions o en la informació al pacient sobre les indicacions i precaucions amb els medicaments."

Un altre dels aspectes més ressenyables per al Dr Bàssora és la continuïtat assistencial entre atenció primària i hospital, que és una línia estratègica pendent de desenvolupament adequat." S'ha de facilitar als equips d'atenció primària informació dels pacients crònics que són donats d'alta amb el nou pla de cures i s'han d'oferir vies de comunicació per facilitar l'ingrés hospitalari quan cal a pacients amb multimorbiditat. La plataforma CRONEXA pot ser una via de desenvolupament per facilitar la implementació de totes aquestes iniciatives", Assenyala.

Per la seva banda la Dra Pilar Román, presidenta de la SEMI, expressa que "la super-especialització és una conseqüència de l'expansió del coneixement i, en el camp de la salut, ha aconseguit tractaments molt efectius per a malalties molt greus. No obstant això, la seguretat i qualitat de l'assistència no ha acompanyat aquests avenços, ja que s'ha posat l'èmfasi en les malalties en lloc de fer-ho en la persona i en els seus desitjos, valors i necessitats. La cultura imperant que la tècnica i l'especialització constitueixen l'excel.lència en l'assistència sanitària ha fet que aproximadament el 30% de les actuacions siguin innecessàries o perjudicials per al pacient.

"Actualment -afegeix la Dra Román-, la gran part de les persones malaltes pateixen diverses malalties cròniques. I són atesos per diversos especialistes diferents que s'ocupen per separat de cadascuna de les malalties, han d'acudir a diferents consultes, sotmetres a variades exploracions i rebre gran nombre de recomanacions generals o farmacològiques. Tot això suposa una càrrega important per als pacients i les seves famílies, inassumible en moltes ocasions".

El que resulta òptim per a una malaltia concreta, sovint suposa un risc en presència d'una altra malaltia o d'altres tractaments. Els fàrmacs poden interaccionar entre si produint efectes secundaris que disminueixen la qualitat de vida dels pacients. I la qualitat de vida pot ser tan o més important que la pròpia vida per a moltes persones.

Per tot això, la presidenta de l' SEMI apunta que les persones necessiten ser ateses de manera global i continuada al llarg de la seva vida. " Necessiten d'especialistes generalistes que siguin els seus referents, que simplifiquin les cures, redueixin els riscos de l'escassa comunicació entre els diferents professionals i els conflictes entre els diferents consells i recomanacions. Que tinguin en compte les seves preferències i prenguin decisions compartides amb ells. I els generalistes han de formar equips amb la resta de les diferents disciplines, totes elles necessàries, per aconseguir que les persones siguin, veritablement, el centre de l'assistència".

"Cal que tots, professionals i pacients, aprenguem a canviar el model assistencial. Per ajudar a aconseguir-ho ha nascut Cronexa, una aliança que ens faciliti portar a la pràctica quotidiana totes aquestes premisses, ha innovar, investigar i avaluar les iniciatives assistencials", conclou.

Totes les activitats sota el segell CRONEXA tindran el seu punt de trobada virtual en www.cronexa.com i seran de lliure accés per a tots els grups d'interès en l'àmbit de la cronicitat.El compromís d'ESTEVE en cronicitat

En aquest àmbit, ESTEVE, present al Congrés Nacional d'Assistència Sanitària al Pacient Crònic des de fa 3 anys com a patrocinador principal, manté aliances amb diverses entitats. Amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya té establert un conveni marc de col.laboració mitjançant el qual promou activitats en recerca i formació per millorar l'atenció d'aquests pacients. Amb el Consell General de Col.legis Oficials de Farmacèutics ha impulsat el Programa ADHEREIX-TE per avaluar l'adherència terapèutica en persones grans amb malalties cròniques i amb el Consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya organitza actuacions des de l'oficina de farmàcia per millorar l'atenció al pacient crònic i el ús racional dels medicaments. Finalment, amb el Servei Gallec de Salut (SERGAS) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) promou la recerca i la formació científica en cronicitat.

La companyia també disposa d'expertSalud, una aplicació gratuïta per a mòbils avalada per la SEMI i la semFYC que permet als pacients gestionar la presa de medicaments, programar avisos i controlar les variables clíniques més rellevants (com el pes, l'exercici físic o la pressió arterial) i que, a més, també permet al metge consultar aquesta informació en temps real, podent fer un seguiment complet i adaptar el tractament prescrit.


Pots seguir a ESTEVE a Twitter en aquest enllaç twitter.com/esteve_news.