07/11/2014

LA FORMACIÓ IMPARTIDA PER PACIENTS EXPERTS MILLORA ELS HÀBITS DE VIDA, LES RELACIONS PERSONALS I L’AUTOCURA EN PERSONES AMB DIABETIS

Els participants en els tallers de l'Escola de Pacients i el programa Pacient Actiu han reduït en un 33% les seves visites a Atenció Primària i no han hagut d'anar a Urgències en els últims 6 mesos.

ESTEVE col·labora en les jornades que avui se celebren a Granada, on participen responsables de formació de pacients de les diferents CCAA i es presenten els resultats en salut de la formació a pacients diabètics.

Hàbits de salut com l'alimentació i l'exercici físic, les relacions socials i la comunicació interpersonal, l'autoestima o l'autocura són només alguns dels aspectes que milloren les persones amb Diabetis que assisteixen a tallers de formació entre pacients. Ho posa de manifest un estudi fet sobre l'impacte que projectes com l'Escola de Pacients (www.escueladepacientes.es), de la Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques socials, i el Programa Pacient Actiu, del Sistema Sanitari Públic Basc, tenen sobre les persones que van a aquests tallers de formació.

Entre les dades més destacades i amb una repercussió directa en els serveis sanitaris trobem una baixada del 33% a consultes d'Atenció Primària, o la dràstica disminució de visites a Urgències, segons apunta Alina Danet, del grup de recerca que coordina la EASP en el Ciber d'Epidemiologia i Salut Pública de l'Instituto de Salud Carlos III.

La investigació, dissenyada des de l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP), ha comptat amb la participació de 300 persones d'Andalusia i País Basc que han fet els tallers de formació impartits per pacients experts en aquestes dues comunitats autònomes. És un estudi qualitatiu i quantitatiu on el principal objectiu ha estat avaluar l'impacte de l'estratègia formació-aprenentatge de pacients amb diabetis basada en la formació entre iguals. A més, s'han analitzat els elements que faciliten i dificulten aquest impacte, i també les millores que cal incorporar a tots dos programes formatius per seguir avançant en la bona direcció.

En aquest sentit, les persones participants proposen un major seguiment de la formació, a més d'una millora en l'accessibilitat als tallers de persones que acaben de ser diagnosticades, o el reforç de continguts al voltant de temes laborals, de gènere i de salut, de sexualitat i de salut psíquica i emocional. Tots dos programes prenen nota per començar a treballar en les línies d'informació i formació demandades pels mateixos pacients.

JORNADA DE PARTICIPACIÓ

L'Escola Andalusa de Salut Pública acull aquest divendres la jornada de presentació 'Avaluació de formació de pacients amb diabetis', que comptarà amb la participació de professionals i pacients experts d'Andalusia i País Basc juntament amb responsables d'altres Comunitats Autònomes i amb la col·laboració d'ESTEVE. La taula de presentació de resultats tindrà lloc a les 12 del matí.

A més de desgranar els resultats obtinguts en l'estudi i en les línies de millora que cal posar en marxa, es duran a terme tres taules rodones sobre 'Formació entre iguales vs. educació terapèutica en salut', sobre 'Experiències Autonòmiques i Nacionals de formació entre pacients' i un panell de treball sobre 'Com incorporar els pacients a les estratègies de diabetis'.

Pots seguir a ESTEVE a Twitter en aquest enllaç twitter.com/esteve_news.